NWO en waterbedrijven starten onderzoeksprogramma schaliegas en water

Het onderzoeksprogramma richt zich op het beantwoorden van vragen over mogelijke risico’s en de beheersmogelijkheden voor de Nederlandse situatie. Op dit moment vindt er in Nederland geen schaliegas winning plaats. Het kabinet doet momenteel onderzoek naar of schaliegas nuttig en noodzakelijk is, en of het verantwoord kan worden gewonnen.
In het kader van de Topsector Water start nu een aantal kennisinstituten en waterbedrijven met gezamenlijk onderzoek om de vragen op het gebied van watermanagement in relatie tot schaliegaswinning te beantwoorden.
Grote volumes
Watermanagement is bij de ontwikkeling van productielocaties voor schaliegaswinning een kritische factor. Vooral in de beginfase zijn grote volumes water nodig voor het zogenaamde ‘fracken’ van de winningen. Met fracken worden scheurtjes in de schaliehoudende laag gemaakt, door water met zand en chemicaliën onder hoge druk in te brengen. Zo kan het schaliegas met minder weerstand gewonnen worden. Vragen die daarbij rijzen, hebben te maken met veranderingen in de grondwaterkwaliteit door het fracken en met de kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van vrijkomend productiewater.
Onderzoeksprogramma
Het onderzoeksprogramma Schaliegas en water is een samenwerking van de volgende private en publieke partners: NWO, KWR, Universiteit Utrecht, Wageningen University, Universiteit van Amsterdam en de waterbedrijven Brabant Water, Oasen en WML. Binnen NWO wordt het thema getrokken door Aard- en Levenswetenschappen, Chemische Wetenschappen en de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Het programma richt zich op de Nederlandse situatie, met de locatiespecifieke geologie, hydrologie en bestuurlijke context.
De vier onderzoeken in het programma zijn:
  • Watergebruik en geochemische kwetsbaarheid van de grondwaterbronnen, onder leiding van prof. dr. J. Griffioen (Universiteit Utrecht, TNO Geological Survey, Deltares) en prof. dr. S.M. Hassanizadeh (Universiteit Utrecht, Deltares).
  • Kwaliteit van vrijkomend water na fracken en produceren, en risicobeoordeling, onder leiding van prof. dr. A.P. van Wezel (Universiteit Utrecht, KWR) en prof. dr. P.D. de Voogt (Universiteit van Amsterdam, KWR)
  • Behandeling van vrijkomend water, onder leiding van prof. dr. H.H.M. Rijnaarts (Wageningen University) en dr. J.A.M.H. Hofman (KWR)
  • Regulering en governance, onder leiding van prof. dr. H.F.M.W. van Rijswick (Universiteit Utrecht) en prof. dr. C.J.M. van Leeuwen (Universiteit Utrecht, KWR)
Maatschappelijk belang
Met het onderzoek willen de partijen bijdragen aan de afwegingen en besluitvorming rond de mogelijke risico’s en beheersmogelijkheden voor water en schaliegaswinning. Ook levert het onderzoek volgens de initiatiefnemers meer kennis over de diepe ondergrond in Nederland; kennis die van belang is met het oog op de toenemende drukte in de ondergrond.