Foto: Rijkswaterstaat

Onlangs heeft een werkgroep namens de normcommissie Organische parameters NTA 8065:2022 PFAS in bodem, waterbodem en slib – Analyse met HPLC en massaspectrometrie, gepubliceerd.

NTA 8065:2022 PFAS in bodem, waterbodem en slib – Analyse met HPLC en massaspectrometrie beschrijft een methode voor het uitvoeren en rapporteren van een analyse van diverse perfluorkoolwaterstoffen door middel van HPLC (High-performance liquid chromatography, een scheidingsmethode) en massaspectrometrie.

Aanleiding
De commissie Organische parameters wilde in verband met de huidige urgentie rondom PFAS in (water)bodem en sediment een nationaal document opstellen, bijvoorbeeld een NTA (Nederlandse Technische Afspraak). Tot nu toe werden diverse normen gebruikt voor het bepalen van PFAS in (water)bodem en slib. Met de komst van deze NTA kunnen laboratoria dezelfde voorgeschreven methodes gebruiken. Daardoor zijn de onderzoeksresultaten vergelijkbaar met elkaar. Tevens vormt deze NTA de basis van een initiatief voor een Europese analysenorm voor PFAS in (water)bodem en slib. Hiervoor wordt ook een Europees ringonderzoek georganiseerd, een methode waarbij verschillende laboratoria dezelfde monsters analyseren en de uitkomsten vergelijken.

Voor wie
De NTA kan gebruikt worden door Nederlandse laboratoria voor de analyse van PFAS in (water)bodem en slib. Tevens kunnen zij aansluiten bij het Europese ringonderzoek. Feedback over de NTA kan ook gebruikt worden voor het opstellen van de Europese norm en voor het verder ontwikkelen van de Nederlandse NTA.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Marina Maroulakis consultant, telefoon (015) 2 690103 of e-mail marina.maroulakis@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Organische parameters’ houdt zich bezig met de normalisatie van analysemethoden voor de bepaling van organische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl