Het gebouw van Wetsus op de watercampus in Leeuwarden (foto: Gouwenaar/Wikimedia Commons).

Nijhuis Saur Industries tekende een overeenkomst met wateronderzoeksinstituut Wetsus, om onderdeel te worden van Wetsus’ onderzoeksthema ‘geavanceerde coagulatie voor nanodeeltjes’. Daarmee zal het Wetsus-onderzoek naar het gebruik van chemicaliën verder worden gestimuleerd en vertaald in nieuwe oplossingen voor industriële en gemeentelijke waterbehandeling.

Dat zou volgens Nijhuis Saur Industries (NSI) moeten resulteren in lagere kosten en een kleinere ecologische voetafdruk. Dit vereist een gedetailleerd begrip van verbeterde coagulatie- en flocculatieprocessen. Deze inzichten kunnen bovendien helpen om nieuwe toepassingen te ontwikkelen om water efficiënter te zuiveren.

Chemicaliën

De chemicaliën die worden gebruikt als coagulant bij de behandeling van afvalwater, vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de operationele kosten: vaak tussen de 10 en 30 procent, afhankelijk van het soort water dat wordt behandeld. Het loont daarom om oplossingen te onderzoeken die het verbruik van chemicaliën verminderen en liefst ook bestaande chemicaliën vervangen door milieuvriendelijkere chemicaliën. Ook bij de drinkwaterbereiding worden chemicaliën voor coagulatie toegepast, maar in veel mindere mate dan bij de afvalwaterzuivering.

Vertalen in effectieve strategieën

In het onderzoeksthema ‘geavanceerde coagulatie voor nanodeeltjes’ zoekt Wetsus naar methoden om de verwijdering van allerlei soorten vervuiling uit water, zoals micro- en nanoplastics en microverontreinigingen, te optimaliseren. Deze inzichten wil NSI vertalen in effectieve strategieën om deze componenten op een meer kosteneffectieve manier en met een lage ecologische voetafdruk uit het water te halen. Een tweede partner binnen het onderzoeksthema is het in Oostenrijk gevestigde bedrijf Keycycle. Dat gaat zijn kennis gebruiken om nieuwe concepten voor plasticrecycling te ontwikkelen.

Groot netwerk

“Door onze krachten te bundelen met Wetsus hebben we direct toegang tot een groot netwerk van wetenschappelijk onderzoek”, zegt Wilbert Menkveld, directeur Technology and Innovation bij NSI. “Als we beter begrijpen hoe het coagulatieproces werkt, kunnen specifieke (drink)wateruitdagingen en systemen waarin sedimentatie, Dissolved Air Flotation of membraanfiltratie zijn geïntegreerd, worden geoptimaliseerd. Daarnaast stellen we diensten ter beschikking aan Wetsus – zoals ons laboratorium, proeffabrieken en experts in het veld – om praktijkonderzoek in de praktijk te brengen. Onze #MissionWater-beweging groeit in binnen- en buitenland om de waterkringloop te sluiten. Onze deelname aan Wetsus vergroot ook het bewustzijn van een nieuwe generatie waterexperts en studenten, die meer dan welkom zijn om mee te doen.”