Deze Octopus Vulgaris (vorig jaar gefotografeerd op de Doggersbank) krijgt ook een stem dankzij de Ambassade (foto: Udo van Dongen).

Dankzij initiatiefnemer Thijs Middeldorp krijgen dingen, planten, dieren en mensen in en rond de Noordzee een stem in een heuse ‘Ambassade van de Noordzee’. Tot en met 28 juni wordt in de Ambassade gewerkt aan een pleidooi namens de Noordzee. Het proces is te volgen op www.ambassadevandenoordzee.nl en begint met een oproep aan mensen om moties in te dienen.

Op 29 juni 2018 wordt het pleidooi gepresenteerd in Den Haag en overhandigd aan de Tweede Kamer. Thijs Middeldorp: “De zee verwondert en voedt ons, en roert zich altijd, op allerlei manieren. Met dit project geven we een stem aan de onzichtbare belangen van vissen, vogels en algen. En we onderzoeken de rol en invloed van diverse andere deelnemers: wat zeggen de windmolens, vissers en havens?”

Onderzoek naar de relatie met de zee
De onderzoeksvragen die in de Ambassade van de Noordzee aan bod komen, gaan over thema’s als ‘wat is in 2018 onze relatie met onze grootste publieke ruimte?’ of ‘hoe verbeteren we onze relatie met de Noordzee, ten gunste van menselijk en niet-menselijk leven en dat van toekomstige generaties?’ Floris van Hest, directeur van Stichting de Noordzee en partner van de Ambassade, is erg blij met dit initiatief: “Juist in het jaar waarin de Rijksoverheid werkt aan een beleidsvisie op de zee voor de periode tot 2030, willen wij bijdragen aan de dialoog door zoveel mogelijk stemmen, ideeën en inzichten te laten klinken in het gesprek over de toekomst van de Noordzee.”

Parlement van de Dingen
De Ambassade van de Noordzee vloeit voort uit het Parlement van de Dingen, dat in september 2015 is opgericht in de Blauwe Sterrenzaal van Natura Artis Magistra in Amsterdam. Het is bedacht door de Franse denker Bruno Latour die er in 1991 voor het eerst over schreef.

Iedereen kan moties indienen
Sinds 12 maart kan iedereen meedoen met de opbouw van de Ambassade, door een motie in te dienen: ideeën, statements, suggesties, inzichten, oproepen en gesprekspunten. Deze moties kunnen poëtisch of juist wetenschappelijk zijn, maar bovenal moeten zij het onderzoek in beweging zetten. Meedoen kan via www.ambassadevandenoordzee.nl.

Initiatiefnemers en partners
De Ambassade van de Noordzee is zoals gezegd een initiatief van het Parlement van de Dingen en wordt gebouwd door Stroom Den Haag, Stichting De Noordzee, Building Conversation, The Ponies en Waag Society, met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Den Haag, Mondriaan Fonds en Bank Giro Loterij Fonds.