Voorbereidingen onderzoek onderwaterdrone (foto: waterschap Noorderzijlvest).

Het waterschap Noorderzijlvest heeft vorige week onderwaterdrones met camera’s en sensoren, bodemsensoren en grondradar ingezet om de kwaliteit van het water en de bodem van het Paterswoldsemeer en de Hoornse plas in Groningen te onderzoeken. Half oktober zijn de resultaten bekend.

Het waterschap spreekt van een revolutionaire, nieuwe methode waarbij meerdere meettechnieken met elkaar worden gecombineerd. Hierdoor ontstaat volgens het waterschap een gedetailleerder, samenhangender totaalbeeld van de waterkwaliteit van de twee plassen. Deze vorm van onderzoek is daardoor beter, sneller, efficiënter en kosteneffectiever in vergelijking met het nemen van losse monsters, stelt het waterschap.

Parameters
Voor het onderzoek werkt het waterschap nauw samen met Medusa Explorations BV, INDYMO en de Hanzehogeschool Groningen. “Wij meten iedere tien seconden met een multi parameter sensor real time verschillende parameters”, legt Floris Boogaard, lector ruimtelijke transformaties van het Kenniscentrum Ruimte van de Hanzehogeschool Groningen, uit. “Hierbij gaat het om ammonium, nitraat, zuurstof, troebelheid, temperatuur, geleidbaarheid en PH-waarde. Voor het onderzoek zijn geen chemicaliën nodig.”

Watersysteemanalyse
Het waterschap neemt nog aanvullende steekmonsters. Wanneer de resultaten half oktober bekend zijn, verwacht het waterschap meer te kunnen zeggen over de effectiviteit van de gecombineerde technieken. De resultaten vormen de basis voor een integrale watersysteemanalyse.