Brandstof tank kraan van Noorderzijlvest (foto: waterschap Noorderzijlvest).

De gemalen De Waterwolf, H.D. Louwes en De Drie Delfzijlen van waterschap Noorderzijlvest draaien sinds begin februari niet meer op diesel, maar op een met waterstof behandelde plantaardige olie. Ook de trekkers en kranen van het waterschap rijden voortaan op deze biobrandstof. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot evenals de onderhoudskosten van de motoren, stelt het waterschap.

Het waterschap verwacht jaarlijks 400.000 liter van de biobrandstof af te nemen. Dat levert een CO2-reductie op van minstens 89% in vergelijking met fossiele brandstof, in totaal 1,1 miljoen ton CO2 per jaar. Het waterschap stootte in 2018 ruim 5.000 ton van het broeikasgas uit. De cijfers over 2019 zijn nog niet bekend. Doel is om jaarlijks de CO2-uitstoot nog verder te reduceren.

Lagere onderhoudskosten motoren

Een ander voordeel is dat deze brandstof beter is voor motoren. Hierdoor zijn de onderhoudskosten op de lange termijn lager. Het transport van de biobrandstof gebeurt met vrachtwagens die ook op duurzame brandstoffen rijden.

Dagelijks bestuurslid Herman Beerda: “Het waterschap heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam te werken, net als de andere overheden. Zo hebben we dat met elkaar afgesproken in Nederland. Ook al zijn de kosten bij de overgang van gewone naar HVO-diesel wat hoger, dan nog is de inzet van HVO een goede zaak. Want we willen ons werk zo uitvoeren dat we zoveel mogelijk rekening houden met het milieu en het klimaat. Dat sluit aan bij ons bestuursakkoord en past bij ons als waterschap: we moeten ons niet alleen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, maar deze verandering ook zo veel mogelijk zien te voorkomen.”