Noorderzijlvest
Een elektrisch aangedreven kraan verrichtte de openingshandeling van het emissiearme dijkversterkingsproject (foto: Noorderzijlvest).

Waterschap Noorderzijlvest wil 8,2 miljoen euro investeren in de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat, die start in 2023. Met de inzet van elektrische machines wil het waterschap daarbij de uitstoot van CO2 met 95 procent beperken. Samen met GMB en Heijmans, opererend als aannemerscombinatie Waddenkwartier, zijn regionale bedrijven gevraagd ook te investeren in schonere machines met minder uitstoot.

Het gaat om de inzet van een waterstofvrachtauto, diverse grotere en kleinere kranen, kippervrachtauto’s, trekkers met opleggers en aggregaten. Dit elektrisch materieel bespaart volgens het waterschap zo’n 600.000 liter diesel – een reductie van 22 procent op het totale dieselverbruik. De diesel die wel wordt gebruikt is ‘groene’ Hydrotreated Vegetable Oil (HVO100) diesel. De inzet van elektrisch materieel en het gebruik van HVO100 diesel zou samen moeten zorgen voor 95 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van de inzet van regulier materieel om de dijk te versterken.

Ook meer biodiversiteit

“Naast het beperken van de uitstoot, dragen we bij aan de biodiversiteit”, stelt het waterschap. “Voor de biodiversiteit zijn diverse natuurmaatregelen opgenomen in het project, zoals vismigratie en zoet-zout overgangsgebied. Maar ook kunstmatige riffen voor de dijk (de natuurlijke overgang) en de ontwikkeling van een natuurlijke kwelder. De dijk zelf zaaien we voor een deel in met bloem- en kruidenrijk gras.” Verder is de dijk volgens Noorderzijlvest circulair ontworpen. Dat betekent dat bijna 100 procent van het asfalt, klei en koperslakblokken van de bestaande dijk hergebruikt wordt in de nieuwe dijk.

Negen kilometer zeedijk

Het Groningse dijkversterkingsproject betreft negen kilometer zeedijk tussen Lauwersoog en de Westpolder. Bij de versterking van de dijk, worden ook extra’s voor natuur, recreatie en verkeer aangelegd. De dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.