Premier Rutte neemt de regiodeal in ontvangst (foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf).

Premier Rutte heeft tijdens zijn werkbezoek aan WaterCampus Leeuwarden op 20 augustus de WaterTech Regiodeal in ontvangst genomen. Hierin vragen 15 noordelijke partijen aan het Rijk om 25 miljoen euro bij te dragen aan de doorontwikkeling van WaterCampus Leeuwarden en de kenniseconomie rond watertechnologie.

Het voorstel is een reactie op de oproep van het Rijk aan regio’s om met voorstellen te komen voor het aanpakken van maatschappelijke opgaven en het verzilveren van economische kansen in de regio. De betrokken partijen willen de WaterCampus Leeuwarden laten doorgroeien tot een volwassen campus: de Europese hub en innovatiemotor voor nieuwe doorbraaktechnologie voor waterbehandeling. Dit betekent volgens de betrokken partijen ook een sterke stimulans voor Noord-Nederland, want hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de regionale opgaven op het gebied van economische structuurversterking, krimp, kenniseconomie en innovatie.

Nieuwe bedrijven
De samenwerking op WaterCampus Leeuwarden heeft volgens Wetsus al geresulteerd in vele nieuwe kennisintensieve bedrijven, een uniek innovatie-ecosysteem, een internationaal vooraanstaand kennisinstituut en een doorgaande leerlijn van mbo tot PhD. Recent heeft nationaal onderzoek (Buck Consultants) volgens Wetsus WaterCampus Leeuwarden als een van de snelst groeiende campussen van Nederland benoemd, met een nog bescheiden kritische massa. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal bedrijven op de campus sinds 2014 is gegroeid van 26 naar 38 (2018). Het aantal medewerkers groeide in deze periode van 192 naar 260. Voor de regio Fryslân is de uitbouw van WaterCampus Leeuwarden volgens Wetsus van groot belang voor het verder versterken van de regionaal economische structuur. Doorontwikkeling van WaterCampus zal daarnaast ook de impact, innovatiekracht, samenwerking en ontwikkeling in de nationale watersector versterken.

Lees hier het persbericht