Noord-Hollandse waterinnovaties in de schijnwerpers

De provincie Noord-Holland hield gisteren de waterinnovatie-conferentie ‘WaterinnovatioNH’.  Tijdens de conferentie werden de laatste innovaties in Noord-Holland gepresenteerd op het gebied van duurzaam water(her)gebruik, bescherming tegen overstromingen, watertechnologie, governance en de financiering van innovaties. Ook werden de winnaars bekend gemaakt van de prijsvraag. De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met de Topsector Water, Rijkswaterstaat en de Noord-Hollandse waterschappen en drinkwaterbedrijven.  
Waterinnovatietuin
Gedeputeerde Water,  Joke Geldhof: “Noord-Holland is aan bijna alle kanten omgeven door grote wateren en ligt voor meer dan de helft onder NAP ligt. Het is een heuse Waterinnovatietuin:  het ideale toepassingsgebied voor innovaties op het gebied van kust- en dijkversterkingen, zuinig omgaan met zoetwater en verbetering van de waterkwaliteit. Cruciaal daarbij is samenwerking tussen beleidsmakers, bestuurders uit het bedrijfsleven en experts van kennisinstellingen. Daarom hebben we samen met onze waterpartners en de Topsector Water deze conferentie georganiseerd. “

Winnaars zoetwater-prijsvraag 
Tijdens de conferentie werden de winnaars bekend gemaakt van de prijsvraag ‘’Bedenk een innovatieve manier om de zoetwatervraag in Noord-Holland (verder) te beperken’.  Door sociaal-economische ontwikkelingen stijgt de vraag naar zoet water. Hierdoor is het onzeker of in de toekomst altijd op alle plekken in elke behoefte aan zoet water kan worden voorzien. 
In de categorie Bedrijfsleven ging de eerste prijs naar Acacia Water en de Kring Noordelijk Zandgebied met het innovatieve idee ‘Inlaat op Maat’. Inlaat op Maat zorgt voor een slimmer operationeel waterbeheer en maakt het mogelijk dat de juiste hoeveelheid zoetwater op de juiste locatie en het juiste moment aanwezig is, door het bij elkaar brengen van gebruikers (met name agrariërs) en waterbeheerders. 
In de categorie Studenten ging de eerste prijs naar Arjan Zonneveld (Vrije Universiteit Amsterdam) met het innovatieve idee om satellieten te gebruiken voor waterbeheer. De tweede prijs voor studenten ging naar Rob den Boer (Van Hall Larenstein) met een innovatief idee om water in huishoudens te besparen, door septic tanks om te bouwen om regenwater in op te vangen voor hergebruik. 
Samenwerken en kennisdelen
Noord-Holland heeft te maken met veel uitdagingen op watergebied vanwege haar bijzondere geografische ligging: omsloten door drie grote wateren (Noordzee, IJsselmeer, Wadden) en voor meer dan de helft onder NAP. Het gaat om wateropgaven zoals het inrichten van overstromingsgevoelige gebieden, de beschikbaarheid van zoetwater, grote dijkversterkingen (o.a  bij Markermeer), verbetering van de waterkwaliteit en behoud van veen. Deze wateropgaven hebben in Noord-Holland geleid tot een grote diversiteit aan innovatieve aanpakken, die op de conferentie aan de orde kwamen. De meeste daarvan zijn tot stand gekomen in de ‘gouden driehoek’ overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarom is tijdens ‘WaterinnovatioNH’ volop ruimte geboden voor samenwerking, verbindingen leggen en kennisuitwisseling.