Nooddam in Maas op hoogte, scheepvaart hervat

In de loop van de dag werd de laatste meter boven op de nooddam aangebracht en kon het peil in de loop van de dag nog eens 90 cm hoger worden opgezet zodat er nu geen enkele beperking meer is voor de scheepvaart.

Onderwaterbeton
Rijkswaterstaat is twee weken gelden begonnen met de aanleg van de 5,6 m hoge breeksteendam nadat een bezeentanker op 29 december in dichte mist dwars door de stuw was gevaren. De vloer van de stuw is met onderwaterbeton verstevigd en vergroot. Hierdoor kan geen water onder de nooddam door stromen.
Ook zijn zeventien zeecontainers in het water geplaatst om de middenpijler van de stuw te verlengen waarop de tijdelijke breuksteendam wordt aangesloten. Verder is de dam waterdichtgemaakt door de breeksteen in te pakken met een kraagstuk, een geotextiel dat ervoor zorgt dat er geen water tussen de stenen stroomt.

Snel afbreekbare top
De laatste meter breeksteen is apart bovenop de dam aangebracht. Deze top is ook in geotextiel ingepakt. Dit maakt het mogelijk de top van de dam relatief eenvoudig te verwijderen in geval van een hoogwatergolf en bovenstroomse opstuwing te voorkomen.
Het definitieve herstel van de beschadigde stuw kan nog een half jaar duren, daarom houdt Rijkswaterstaat rekening met zo’n golf. Rijkswaterstaat kan zo’n golf 48 uur van te voren zien aankomen en kan die uren gebruiken om de top te verwijderen. Als de hoogwatergolf voorbij is, kan de top weer snel worden aangebracht.


Tijdens de bouw van de breekdam kon het peil in het pand tussen Sambeek en Grave geleidelijk worden verhoogd. Dit gebeurde in overleg met de drie betrokken waterschappen die de dijken langs de Maas nauwlettend in de gaten hielden. Gelijktijdig werd ook de stijging van het grondwaterpeil is gemonitord.

Definitief herstel
Drie jukken – waar de ophaalbare schuiven in hangen – zijn dermate beschadigd dat zij helemaal vervangen moeten worden. Twee jukken worden hersteld. Rijkswaterstaat heeft laten weten dat hiervoor de onderdelen al zijn besteld.
Het schip heeft echter ook steunberen op de stuwvloer beschadigd. Hier staat de jukken op. Ook deze zullen gerepareerd of vervangen moeten worden. Op dit moment is echter nog onduidelijk hoeveel steunberen zijn beschadigd en welke wel of niet gerepareerd kunnen worden.
Voor deze herstelwerkzaamheden zal Rijkswaterstaat gebruik maken van een droogzetkuip die ook gebruikt worden tijdens normale onderhoudswerkzaamheden. Zo’n kuip kan om een juk worden gezet en worden leeggepompt. Door deze droogzetting kan ook de stuwvloer en de steunberen worden geïnspecteerd en zo nodig worden gerepareerd.
Zolang de onderwaterschade nog niet precies bekend is, kan Rijkswaterstaat niet zeggen hoelang het definitieve herstelwerk precies gaat duren. Het werk moet klaar zijn voordat het volgende hoogwaterseizoen in oktober begint.