Nooddam en hoogwater veroorzaken gat in oever Grave

De problemen in Grave ontstonden nadat een schip op 29 december in dichte mist de stuw bij Grave ramde. De stuw was onherstelbaar beschadigd en het waterpeil in de Maas zakte enkele meters. In januari besloot Rijkswaterstaat een nooddam van breeksteen aan te leggen. Dankzij die dam kon de scheepvaart worden hervat, maar nu zijn er dus weer nieuwe problemen ontstaan.

Hinder scheepvaart
Vorige week veroorzaakte het hoge water in de Maas in combinatie met de beschadigde stuw bij Grave al hinder voor het scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat gebruikte de sluis bij Grave om de grote hoeveelheid regenwater af te voeren. De sluis was daarom maar een paar uur per dag beschikbaar voor de scheepvaart en liet alleen lokaal verkeer door.