NIOO-KNAW: gemiddelde waterkwaliteit Nederlandse slootjes 6,3

Nederlandse slootjes scoren gemiddeld een 6,3 op waterkwaliteit. Dat stellen IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie naar aanleiding van het eerste citizien slootjes onderzoek tijdens de IVN Slootjesdagen in het weekend van 9 juni.

Duizenden kinderen en volwassenen telden op meer dan 120 plekken in het land waterdiertjes. Ook voerden ze proefjes uit om de helderheid van het slootwater te bepalen. Na het bootsmannetje, werden de vlokreeft en poelslak het meest geteld. Op basis van de telling en de waterproefjes, scoorden de slootjes gemiddeld een 6,3 op waterkwaliteit.
Froukje Rienks van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW): “Een 6,3 is net een voldoende. Maar er is vooral in mooie slootjes gemeten. Dit betekent dat er werk aan de winkel is om de slootjeskwaliteit in het hele land te verbeteren. Er zijn gelukkig ook de nodige bijzondere waterdiertjes gezien, zoals de kokerjuffer, libellenlarve en geelgerande watertor”.

Uitbreiden onderzoek
Het nationale slootjesonderzoek wordt het komende jaar uitgebreid met proeven waarmee ook temperatuur, licht en afbraakprocessen in de sloot gemeten worden. Ook wordt het citizen science onderzoek de komende jaren herhaald. Zo kunnen wetenschappers trends in kaart brengen en een volledig beeld krijgen van de gezondheid van Nederlandse slootjes. Het onderzoek is een samenwerking tussen IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).Hierbij werken ze samen met waterdiertjes.nl, een website waar gedurende het hele jaar waarnemingen van waterdiertjes in zoetwater doorgegeven kunnen worden. Binnen de provincies wordt samengewerkt met diverse waterschappen.

Belangrijk voor biodiversiteit
In Nederland ligt ruim 300.000 kilometer aan sloten. Het is volgens de betrokken organisaties niet voldoende bekend hoe het precies gesteld is met de waterkwaliteit hiervan. Sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, insecten en vogels die leven van deze insecten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van de natuur in en rondom sloten. Bovendien vormen sloten een belangrijk onderdeel van verschillende natuurgebieden die met elkaar in verbinding staan, en dit is belangrijk in verband met klimaatverandering. Het netwerk voorkomt versnippering en zorgt ervoor dat diersoorten kunnen migreren tussen de gebieden. Als er een beter beeld is van de gezondheid van sloten, kan waar nodig actie ondernomen worden om de waterkwaliteit te verbeteren.