Nijhuis Water Technology wint Jan Terlouw Innovatieprijs 2016

Stichting Kiemt reikte deze prijs voor de zesde keer uit. De prijs heeft als doel innovaties en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van energietransitie en circulaire economie in Oost-Nederland te stimuleren. De prijs geeft Nijhuis tevens een extra stimulans doordat de innovatie in de spotlights wordt gezet.

Wat is de winnende innovatie?
Het systeem GENIAAL verwerkt ruwe mest en zet het om in biobased fosfaat, stikstof, kalium en schoon water. GENIAAL levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het mest- en fosfaatoverschot in Nederland.

Eerste grootschalige toepassing van GENIAAL in 2017
Deze unieke oplossing is samen met Groot Zevert Vergisting (GZV) in Beltrum ontwikkeld. Medio 2017 wordt naar verwachting de eerste grootschalige toepassing van GENIAAL voor de verwerking van meer dan 100.000 ton mest in bedrijf genomen bij GZV.

Oplossen mest- en fosfaatoverschot
Nijhuis Water Technology verwacht met GENIAAL een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van het mest- en fosfaat probleem in Nederland. Naar verwachting zal deze raffinage technologie wereldwijd een belangrijke rol spelen om boeren te helpen tegen een zo laag mogelijke kostprijs dierlijke mest duurzaam te verwerken en de afhankelijkheid van kunstmest te verkleinen.

Naast de leidende positie van Nijhuis op het gebied van duurzaam watergebruik zal GENIAAL de komende jaren Nijhuis eveneens helpen een prominente positie te verwerven op het gebied van resource recovery.

Over Kiemt en de Jan Terlouw Innovatieprijs
Kiemt is een stichting die zich met haar netwerk van innovatieve bedrijven richt op de energietransitie en circulaire economie, en werkt intensief samen met die bedrijven, overheden, onderzoekers en onderwijsinstellingen in Oost-Nederland. De Jan Terlouw Innovatieprijs is door Stichting Kiemt in 2011 in het leven geroepen om (duurzame) innovaties en nieuwe bedrijvigheid in Oost-Nederland een extra impuls te geven.

Over Groot Zevert Vergisting 
De onderneming bestaat uit “Groot Zevert Loon- en Grondverzetbedrijf” en “Groot Zevert Vergisting”, de duurzame tak van de onderneming voor het opwekken van groene energie. Hiervoor beschikt het bedrijf in Beltrum over een vergistings/biogas installatie alwaar vanuit mest en andere lokale (afval)producten biogas wordt gemaakt. Met meer dan 50 jaar ervaring, o.a. in het verwerken van meststromen die afkomstig zijn van rundvee en varkens, ondersteunen zij agrarische ondernemers in de Achterhoek. Samen met de loonwerk activiteiten leveren zij hiermee een totaalpakket aan diensten voor de landbouw.

Over Nijhuis Industries
Nijhuis Industries levert  ‘solid solutions in a fluid world’ als bijdrage aan een steeds groener wordende economie. Nijhuis zet ‘cost centres’ om naar ‘profit centres’ met oplossingen voor duurzaam watergebruik en grondstoffenterugwinning voor diverse industrieën en stedelijke gebieden.

(Persbericht Nijhuis Industries, oktober 2016)