Port Said vormt de toegang tot het Suezkanaal en is daarom een gewilde vestigingsplaats voor industriële bedrijven. De awzi van Nijhuis Industries komt in de South Port Said Industrial Zone (SPIZ), het gebied midden-onder op deze luchtfoto (foto: NASA).

Nijhuis Industries heeft van het Egyptische Green Valley Oil Services (GVOS) de opdracht gekregen om een turnkey afvalwaterzuiveringsinstallatie te leveren voor de South Port Said Industrial Zone (SPIZ) in Port Said. De installatie heeft een capaciteit van 60.000 m3 per dag (gelijk aan 4 miljoen PE) en zal in twee fasen worden geleverd.

In de eerste fase wordt een installatie geleverd met een capaciteit van 35.000 m3 per dag. Later volgt een installatie die nog eens 25.000 m3 industrieel afvalwater per dag kan behandelen. Deze zal naar verwachting in april 2019 in bedrijf zijn. Daarmee zal de GVOS-awzi van Nijhuis behoren tot de tien grootste industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties ter wereld.

Impressie van de awzi die Nijhuis turn-key zal gaan leveren in Port Said (illustratie: Nijhuis Industries).

Bewezen technieken
Nijhuis past in deze plant beproefde technologieën toe voor de fysisch-chemische, aerobe en anaerobe biologische afvalwaterbehandeling, actief slib en tertiaire behandelingen. Daarmee zegt het te kunnen voldoen aan de strikte eisen voor het effluent. Bovendien zal in de nieuwe plant ook zoveel mogelijk biogas en energie uit het effluent worden gewonnen. Op basis van de huidige samenstelling van het afvalwater van meer dan 250 bedrijven in de SPIZ, is de plant volgens Nijhuis zodanig ontworpen dat ze zelfvoorzienend is qua energie. Sterker nog, de installatie zal ook stroom leveren aan het elektriciteitsnet.

Publiek-private samenwerking
Het is niet voor het eerst dat Nijhuis een afvalwaterzuivering levert in Egypte. De bestaande contacten hebben geleid tot deze mega-order. Ahmed Ramadan, president-directeur van de GVOS-groep, licht toe: “Na succesvolle samenwerking met Nijhuis Industries bij een aantal van onze bestaande afvalwaterzuiveringsfaciliteiten in Egypte, hebben we hen benaderd vanwege hun uitgebreide ervaring met moeilijk te behandelen industrieel afvalwater, hun flexibiliteit en de focus op projectlevering, operations & maintenance en klanttevredenheid. Dit project markeert het nieuwe beleid van de Egyptische regering om samen te werken in publiek-private samenwerking met de industrie om een schone en veilige omgeving te creëren voor de mensen in Port Said, het Suez-kanaal en de Middellandse Zee, milieuvervuiling te voorkomen, water te besparen en de impact van klimaatverandering te verminderen. Het vijftienjarige BOT-contract (Build-Operate-Transfer – red.) voor de exploitatie van deze awzi is van zeer groot belang voor de GVOS-groep.”

Strategisch belang
Voor Nijhuis Industries is dit de grootste order sinds het bedrijf werd opgericht in 1904. Menno Holterman, de ceo van Nijhuis Industries: “Dit project is niet alleen van strategisch belang voor Nijhuis Industries, maar naar mijn bescheiden mening ook voor de regio Noord-Afrika en het Midden-Oosten, waar nog veel meer van dit soort projecten mogelijk zijn. En voor Nederland, omdat wij dit project turn-key leveren en verantwoordelijk zijn voor het hele ontwerp en de levering van deze gigantische installatie en samenwerken met een van de grootste civiele aannemers in Egypte. Bovendien ondersteunt het onze succesvolle waste-to-value-strategie met kant-en-klare oplossingen om tegemoet te komen aan de almaar groeiende vraag naar grotere en meer gecompliceerde afvalwaterzuiveringen in opkomende landen zoals Egypte.”