Nijhuis GENIAAL genomineerd voor Jan Terlouw Innovatieprijs 2016

Nijhuis Water Technology is met haar unieke mestverwerkingsconcept GENIAAL genomineerd voor de categorie Hoofdprijs. GENIAAL is een totaal oplossing voor de verwerking van mest en zet ruwe mest of digestaat na mestvergisting om in schoon water en biobased fosfaat, stikstof en kalium meststof.  GENIAAL is een kosteneffectieve, innovatieve en bovenal duurzame oplossing voor het mest- en fosfaatoverschot in Nederland. 

In samenspraak met Groot Zevert Vergisting in Beltrum is deze unieke oplossing de afgelopen jaren ontwikkeld en getest. Medio 2017 wordt de eerste grootschalige toepassing van GENIAAL voor de verwerking van meer dan 100.000 ton mest in bedrijf genomen. Nijhuis Water Technology verwacht met GENIAAL niet alleen een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van het mest- en fosfaat probleem in Nederland, maar is inmiddels ook via haar wereldwijde sales & service centers begonnen om GENIAAL actief te vermarkten. 

Naar verwachting zal deze raffinage technologie wereldwijd een belangrijke rol spelen om boeren te helpen tegen een zo laag mogelijke kostprijs dierlijke mest duurzaam te verwerken en de afhankelijkheid van kunstmest te verkleinen. Naast de leidende positie van Nijhuis op het gebied van duurzaam watergebruik zal GENIAAL de komende jaren Nijhuis eveneens helpen een prominente positie te verwerven op het gebied van resource recovery.


Stikstof stripper (NAR), onderdeel van GENIAAL

Over Kiemt en de Jan Terlouw Innovatieprijs
Kiemt is een innovatienetwerk van EMT- gerelateerde ondernemingen, overheden, onderzoekers en onderwijsinstellingen in Oost-Nederland. Het doel is via nauwe samenwerking en kennisuitwisseling, innovaties daadwerkelijk te realiseren en een fundamentele basis voor (nieuwe) economische bedrijvigheid en realisatie van energie- en klimaatdoelstellingen te leggen. De Jan Terlouw Innovatieprijs is door Stichting Kiemt in 2011 in het leven geroepen om (duurzame) innovaties en nieuwe bedrijvigheid in Oost-Nederland een extra impuls te geven.

(Persbericht Nijhuis Industries, augustus 2016)