Chemours moet vergunning aanvragen voor directe lozing GenX-stoffen

De concentraties aan GenX-stoffen in de directe lozing op het oppervlaktewater vanuit het Dordrechtse chemiebedrijf Chemours zijn niet vergund en daarom is Rijkswaterstaat een...

Prijs speelt geen rol bij Zwolse dijkversterking

Waterschap Drents Overijsselse Delta koos een bijzondere aanpak voor het versterken van de stadsdijken in Zwolle. Een etiket valt er op de bedachte contractvorm...

Stuurgroep Varik-Heesselt adviseert definitief om nevengeul te schrappen

De Stuurgroep Varik-Heesselt kiest definitief voor het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. In dat alternatief hoeft er geen nevengeul te...

UvW wil belastingstelsel met ruimte voor maatwerk

De kosten voor waterbeheer moeten eerlijker, duidelijker en duurzamer worden verdeeld over iedereen die belang heeft bij goed waterbeheer. Omdat Nederland grote regionale verschillen...

IJsselmeer krijgt ‘s zomers flexibel waterpeil tegen droogte

Het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer krijgt een natuurlijker verloop. Dat betekent een hoger peil in het voorjaar en een lager peil aan...

Aftrap beregeningsverbod in Limburg

Vanaf maandag 18 juni is het in Noord- en Midden-Limburg verboden om water uit beken en rivieren te halen om akkers en weilanden te...

Greenpeace: Microplastics en PFAS in water Antarctica

Uit een laboratoriumanalyse van water- en sneeuwmonsters uit Antarctica blijkt dat in de meerderheid van de geteste monsters microplastics en PerFluor Alkylstoffen (PFAS) aanwezig...

Dijkwerkersdag: ‘Tempo van 50 km dijkversterking per jaar komt binnen bereik’

Met de hoeveelheid dijkversterkingsprojecten die al in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn opgenomen, is het waarschijnlijk dat vanaf 2020 jaarlijks 50 km dijk wordt versterkt....

TU Delft onderzoekt verwijdering micro’s uit afvalwater met zeolieten

De TU Delft is begin juni met verschillende bedrijven en waterschappen het vierjarige AdOx-onderzoeksproject gestart. “Het onderzoek richt zich op de verwijdering van microverontreinigingen...

NIOO-KNAW: gemiddelde waterkwaliteit Nederlandse slootjes 6,3

Nederlandse slootjes scoren gemiddeld een 6,3 op waterkwaliteit. Dat stellen IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie naar aanleiding van het eerste citizien...

Unie van Waterschappen opent inschrijving Waterinnovatieprijs 2018

De Unie van Waterschappen heeft 11 juni de inschrijving voor de Waterschapsinnovatieprijs 2018 geopend. Deelnemers kunnen tot 28 augustus innovatie projecten aanmelden via de...

Wereldprimeur voor Zwolle: fietspad van gerecycled plastic met waterafvoer

Zwolle krijgt in september een fietspad van gerecycled plastic. Volgens de producenten is het de eerste ‘Plastic Road’ ter wereld. Het fietspad van dertig...

Witteveen+Bos voert studie uit naar hergebruik effluent voor koel- en proceswater op industrieterrein Chemelot

Hoe kunnen we het gezuiverde afvalwater van de industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties op industriepark Chemelot én van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Waterschapsbedrijf Limburg toepassen als koel- en...

Medewerkers waterbedrijven en waterlaboratoria voeren landelijke spandoekactie voor betere cao

Medewerkers van waterbedrijven en waterlaboratoria uit het hele land protesteerden 7 juni op verschillende locaties voor een betere cao. De ongeveer 5000 medewerkers van...