Minister Cora van Nieuwenhuizen heit de eerste paal van de Reevesluis. (foto: Rijkswaterstaat).

Met het heien van de eerste paal gaf minister Cora van Nieuwenhuizen donderdag 8 februari het startschot voor de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer. ‘De Reevesluis is nu echt het allerlaatste kunstwerk van Ruimte voor de Rivier. Of het eerste van het vervolg op Ruimte voor de Rivier’, zei de minister van Infrastructuur en Waterstaat tijdens haar toespraak in het Drontermeer.

De Reevesluis is één van de vier projecten waarmee de waterveiligheidsopgave en gebiedsontwikkeling in de regio IJsseldelta in 2022 wordt gerealiseerd. Al deze maatregelen moeten samen zorgen voor een waterstandsdaling van bijna een halve meter bij Zwolle. De nieuwe sluis krijgt een plek in de Reevedam die de oevers van Kampen en Flevoland verbindt.

De Reevesluis zal het Drontermeer opsplitsen. (infographic: Ministerie van nfrastructuur en Waterstaat)

De aanleg van de dam is inmiddels al ver gevorderd. De Reevesluis zal het Drontermeer uiteindelijk in een noordelijk en zuidelijk deel splijten. Het noordelijke deel krijgt een dynamisch waterpeil en staat rechtstreeks in verbinding met hoogwatergeul Reevediep en het Ketelmeer. Het zuidelijke deel krijgt, net als de overige randmeren, een vast waterpeil.

Hoogwater keren
De nieuwe Reevesluis en de Reevedam moeten in de toekomst het water vanuit het noorden gaan keren. De sluis gaat onder meer dicht op het moment dat er hoogwater vanaf de IJssel via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep wordt afgevoerd. Naast de hoogwaterkerende functie houdt het sluizencomplex ook de peilscheiding in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer.

Dijkversterking
In de regio worden nog meer waterveiligheidsmaatregelen genomen. Naast de aanleg van de Reevesluis wordt ook het noordelijke deel van de Drontermeerdijk versterkt, wordt de Roggebotsluis vervangen door een verkeersbrug en komt er een speciaal waterveiligheidsplan voor het recreatiegebied Roggebot dat onder meer bestaat uit een camping, haven en een kanovereniging. Door alle maatregelen komt het recreatiegebied namelijk buitendijks te liggen.

Uitgebaggerd zomerbed
Doordat klimaat verandert krijgt de IJssel krijgt vaker te maken met hoge waterstanden. Om de kans op overstromingen in de IJsseldelta (Kampen, Zwolle en Dronten) te beperken, wordt extreem hoogwater via het Reevediep afgevoerd naar het IJsselmeer. Om aan de totale waterveiligheidsdoelstellingen voor de regio te voldoen, is ook het zomerbed van de IJssel over een lengte van 7 kilometer, twee meter uitgebaggerd.