Nieuwe watertegel voor droge voeten in Rotterdam

Door deze tegels in een 100 meter lange en 4 meter brede tuin zal de wateroverlast in de wijk bij piekbuien minder worden. De Rain(a)way-tegel is een nieuw concept van ontwerpster Fien Dekker en wordt voor het eerst gebruikt in de door De Urbanisten ontworpen Rain(a)way Garden in Rotterdam.
Klimaatbestendig
Het Rotterdamse Zomerhofkwartier en de naastgelegen Agniesebuurt hebben bij hevige regenbuien overlast van water op straat, in de achtertuin of kelder. Samen met ondernemers, bewoners en onder meer het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), woningcorporatie Havensteder, De Urbanisten en de gemeente Rotterdam is reeds een aantal resultaten behaald om de wijk klimaatbestendig te maken.
Zo is in 2013 het waterplein Benthemplein aangelegd en is een aantal overtollige parkeerplekken omgetoverd tot een pop-up regentuin. Met de komst van de Rain(a)way Garden worden ook aan de Heer Bokelweg parkeerplaatsen vervangen door meer groen.
 
Alle oplossingen samen
Paul van den Eijnden, hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, onderstreept het belang van samenwerking: ‘’We hebben elkaar in Rotterdam hard nodig om de kans op wateroverlast bij extreme piekbuien te verkleinen. Daarbij vind ik het belangrijk om nieuwe oplossingen toe te passen. De Rain(a)way Garden is hier een goed voorbeeld van, naast bestaande toepassingen zoals waterpasserende verharding en ondergrondse infiltratiekratten.Alle oplossingen samen dragen ertoe bij dat regenwater wordt opgevangen en het langzaamaan zijn weg in de grond kan vinden. Alleen door kleinschalige maatregelen in de buurt te combineren met grootschalige projecten als waterpleinen en extra oppervlaktewater houden we in de toekomst droge voeten.’
Ontwerp en beheer
De Rain(a)way Garden vangt het regenwater van de gevel op en zorgt dat het water langzaam wegzakt in de bodem. Zo wordt bij hevige regenval het rioolsysteem ontlast. In de regentuin wisselen plantvakken en waterdoorlatende tegels elkaar af. De Rain(a)way-tegels zijn bijzonder vormgegeven en geïnspireerd door de Japanse architectuur die wateropvang zichtbaar en mooi maakt.
Onderhoud
In de Rain(a)way Garden worden de tegels getest op verschillende aspecten zoals onderhoud en waterdoorlatendheid. Het beheer en onderhoud van de (gemeentelijke grond van de) Rain(a)Way Garden Katshoek is in handen van de gebruikers van het Katshoekgebouw.
Credits
Partijen die concreet hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Rain(a)way Garden zijn: het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Fien Dekker, De Urbanisten, Basement bv, Binder Groenprojecten, Thijssen-Den Brok en de gemeente Rotterdam. Ontwikkelingen in het Zomerhofkwartier worden mede mogelijk gemaakt door LIFE financiering van de Europese Unie