In de haven van Fort Bay wordt het drinkwater uit zeewater geproduceerd. Dankzij de waterleiding hoeft het water niet meer met vrachtwagens naar de andere dorpen te worden getransporteerd. Bovendien wordt in de haven een bottelfabriek gebouwd (foto: ministerie van IenW).

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op Saba een watertappunt bij een nieuwe drinkwateropslagtank geopend. Het tappunt en de opslagtank in Windward Side maken deel uit van het project om de dorpen op het eiland aan te sluiten op een waterleiding die via drie opslagtanks drinkwater kan leveren. Hierdoor hoeven de eilandbewoners hun drinkwater niet meer voor veel geld met vrachtwagens uit de haven te laten komen.

In de natte maanden maken de meeste eilandbewoners gebruik van de eigen waterkelders bij of onder het huis, waarin ze regenwater opvangen. Maar in de droge maanden wordt het drinkwater aangevoerd met kleine vrachtwagens die dagelijks de kronkelige en steile route tussen de haven in Fort Bay, waar het drinkwater uit zeewater wordt geproduceerd, en de vier hoger gelegen dorpen rijden.

‘De kosten worden meer dan gehalveerd’
Minister Van Nieuwenhuizen: “Het is goed om te zien hoe hard er wordt gewerkt om voldoende en betaalbaar en goed drinkwater voor de inwoners te krijgen. Ik heb veel waardering voor de mensen op Saba die dit voor elkaar hebben gekregen. Met de waterleiding en de bottelfabriek die in de haven wordt gebouwd, worden de kosten voor het drinkwater meer dan gehalveerd. Het scheelt de inwoners niet alleen geld. Het geeft ook gemak. Een enorme verbetering ten opzichte van een paar jaar terug, toen er in de droge maanden nog een schip van de marine moest komen om drinkwater naar het eiland te brengen.”

Ziekenhuis en school zijn direct aangesloten
De nieuwe drinkwaterleiding loopt dwars door de rotsen omhoog. De opslagtanks komen in de dorpen The Bottom, Windward Side en Hell’s Gate. De inwoners kunnen het drinkwater vanaf de opslagtanks makkelijker en sneller thuisbezorgd krijgen. Het ziekenhuis, de school, de medical school en het overheidsgebouw zijn direct aangesloten en kunnen het water in de eigen opslagbekkens pompen.

Overheidsinvestering van 3 miljoen euro
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt 3 miljoen euro bij aan het project op Saba. Het beheer en onderhoud zal door het eiland zelf worden uitgevoerd. Het werk wordt uitgevoerd door de lokale aannemer Saba Roads, met hulp en advies van Vitens Evides Internationaal (VEI). De verwachting is dat de werkzaamheden eind dit jaar zijn afgerond.