Nieuwe tool voor bedrijven om risico op overstroming te bepalen 

Met de gegevens, die in een online rapport worden vastgelegd, kunnen bedrijven een afweging maken of zij willen investeren in bijvoorbeeld een betere bescherming van het object. Het huidige weer in Europa laat zien dat het klimaat verandert. Beheerders van kwetsbare objecten en vitale infrastructuur worden door de overheid gewezen op hun verantwoordelijkheid bij een overstroming. 

Verzekering
BRZO bedrijven moeten op basis van de nieuwe SEVESO richtlijnen aandacht besteden aan natuurgevaar in hun veiligheidsrapporten. Na een overstroming is van belang of het risico te voorzien was. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe objecten, verzekeringspolissen voor bedrijven en duurzaamheid speelt de vraag wat een beheerder van een object zelf kan doen tegen overstromingen. 

Maatwerk
Alhoewel veel informatie over overstromingen beschikbaar is, blijkt dat deze lastig toegankelijk is. Hoe kunnen we omgaan met verschillende overstromingsscenario’s die er zijn, en is de kans op een overstroming in een dijkring gelijk aan de kans op een overstroming op de locatie van het object zelf? En wat is de relatie tussen de terugkeertijd en de lokale impact van een overstroming. 


De website maakt gebruik van informatie uit het deltaprogramma en de risicokaart. De kans op een overstroming, de relatie tussen de overstromingsdiepte en de terugkeertijd en de maximaal denkbare diepte worden in beeld gebracht. 

Handelingsperspectief
Het doel van de website is handelingspersperspectieven voor bedrijven toegankelijk te maken. De informatie wordt zodanig gepresenteerd dat bedrijven snel zelfstandig maatregelen kunnen nemen en hierover uitleg kunnen geven aan onder meer de eigen aandeelhouders en de overheid.