Nieuwe techniek beperkt overlast bij vervanging waterleiding

Ook blijven aanwezige bovengrondse bebouwing en groenvoorziening intact en worden maatschappelijke kosten beperkt. BAM en Brabant Water willen de nieuwe methodiek in 2016 in de praktijk gaan toepassen. De nieuwe methodiek betekent dat het niet langer noodzakelijk is de waterleiding bij vervanging over de hele lengte uit te graven. 

Testen
In de afgelopen maanden voerde BAM met succes diverse testen ​uit. De eerste praktijkproef met de sleufloze techniek in bewoond gebied vindt in februari plaats in Berkel Enschot. Op basis van de ervaringen met deze proef wordt de techniek geoptimaliseerd.