De Stowa strategienota 2019-2023 werd door Stowa-voorzitter Luc Kohsiek (links) overhandigd aan voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen (foto: Stowa).

Op 17 juni is de Stowa strategienota 2019-2023 door Stowa-voorzitter Luc Kohsiek overhandigd aan voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen. Deze strategienota schetst een enorme uitdaging voor waterschappen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Stowa wil zich inzetten om kennis en kunde te halen bij partners van buiten de sector.

De overhandiging vond plaats tijdens een bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen. De vijfjarige strategienota is samengesteld rond de bekende vier pijlers van het kenniscentrum van de waterschappen: klimaatadaptatie, duurzaamheid, waterkwaliteit en waterveiligheid. Volgens de nota staan de Nederlandse waterbeheerders voor enorme uitdagingen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Uitdagingen die steeds meer kennis en kunde vereisen, maar ook samenwerking met partners binnen én buiten het waterdomein, zo stelt de nieuwe strategienota ‘Energie in Synergie’. Een goed voorbeeld hiervan is de beoogde samenwerking met het European Space Agency en het Waterschapshuis, voor de toepassing van kunstmatige intelligentie in het beheer van het watersysteem en de afvalwaterketen.

Met kunstmatige intelligentie kan het beter, sneller, goedkoper en energiezuiniger
In de nieuwe nota is speciaal aandacht voor verregaande digitalisering (Big Data) en de betekenis daarvan voor het waterbeheer. Met behulp van nieuwe modellen en kunstmatige intelligentie kan het beheer van watersysteem en afvalwaterketen beter, sneller, goedkoper en energiezuiniger. Dit zal effect hebben op de werkwijze en organisatie van de waterbeheerders, veronderstelt de nota. Toch heeft Stowa, het kenniscentrum voor de waterschappen, ervoor gekozen de digitale transformatie niet als doel op zich te zien, maar als middel. Er wordt dus geen aparte programmacommissie ingericht.

Kennismakelaar: verbinder van vragers en aanbieders
Stowa benadrukt in de nota haar rol van kennismakelaar: verbinder van vragers en aanbieders van water(gerelateerde) kennis. Het gaat daarbij om het goed organiseren van de vraagarticulatie en om het uitwisselen van ontwikkelde kennis en ervaringen in werkplaatsen, platforms en Communities of Practice. Volgens Stowa-voorzitter Luc Kohsiek (tevens dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) is de nieuwe strategie een logisch, maar noodzakelijk antwoord op de vraag van waterschappen om vernieuwende oplossingen, bovenop de bestaande.

Kohsiek: “Een zuivering moet nog steeds afvalwater zuiveren. Maar hij moet dat nu ook energiezuinig doen, medicijnresten verwijderen, grondstoffen terugwinnen én bijdragen aan de energietransitie door warmte uit het afvalwater terug te winnen. Een dijk moet blijven zorgen voor waterveiligheid. Maar mogelijk ook bijdragen aan biodiversiteit en eventueel kunnen fungeren als zonneweide. Hoe doe je dat het best, zonder dat het één ten koste gaat van het ander? Dat vraagt om kennis, maar ook om een brede blik, en goede samenwerking. Stowa focust zich de komende jaren vooral op het bewerkstelligen van deze nieuwe oplossingen, waarbij meerdere partijen en disciplines betrokken zijn.”