Nieuwe serie compacte radarinstrumenten trotseert aangroei bij de continue niveaumeting

Radar is het betere ultrasoon!

In veel niveaumetingen hebben sensoren steeds weer te kampen met aangroei. Bijvoorbeeld bij ultrasoonsensoren wordt daardoor de betrouwbaarheid van het meetsignaal beïnvloed en de dode band vergroot. Bij de radartechnologie ziet dit er heel anders uit. Door een geoptimaliseerde signaalverwerking kunnen radarsensoren storingen onderdrukken die ontstaan door aangroei op het antennesysteem. Radarinstrumenten zijn bovendien over het algemeen ongevoelig voor verontreinigingen en hoeven niet te worden gereinigd.

Immuun voor aangroei

Daarom heeft VEGA nu de beproefde VEGAPULS uitgebreid met een compacte serie instrumenten voor niveaumeting. De nieuwe serie radarinstrumenten is gebaseerd op de 80GHz-technologie en vormt prijstechnisch een echt alternatief voor de ultrasoontechnologie. Tegelijkertijd leveren de nieuwe VEGAPULS-sensoren op grond van hun ongevoeligheid voor omgevingsinvloeden zeer betrouwbare en precieze meetwaarden.

Continue nauwkeurige metingen

Juist in de afvalwaterbranche is bijvoorbeeld de niveaumeting van kalk in silo’s, die wordt gebruikt voor het stabiliseren van de pH-waarde, voor de nieuwe serie instrumenten een ideaal werkterrein. De radarsensoren meten onafhankelijk van de stofontwikkeling tijdens het vullen betrouwbaar. Ook afzettingen en aangroei op de tank of op de sensor zelf zijn dankzij de sterke signaalfocussering geen probleem.

Waterzuiveringsinstallaties zijn een andere toepassingslocatie. Zo is er bijvoorbeeld de mechanische voorreiniging, waarbij drijvende vaste stoffen met krooshekken of zeven worden verwijderd. Via de verschilmeting van het waterpeil voor en achter het krooshek wordt de vervuilingsgraad bepaald en de reiniging van het krooshek aangestuurd. Zelfs bij zonnestraling of regen overtuigen de nieuwe radarsensoren door hun nauwkeurigheid.

80 GHz Radar niveaumeters

De nieuwe serie compacte VEGAPULS-instrumenten is in twee versies leverbaar, zowel als compacte uitvoering met plaats voor de kabelaansluiting als met vaste kabelaansluiting (IP68).

Eenvoudig, duurzaam en klantgericht

Deze trefwoorden beschrijven de weg die VEGA voor haar sensorportfolio, maar ook voor haar samenwerking en partnerschap met klanten. De instrumenten worden gekenmerkt door een snelle inbedrijfname, flexibele aansluitmogelijkheden en een intuïtieve bediening.

Made in Germany

Het familiebedrijf met over de hele wereld meer dan 1600 medewerkers heeft voor de hoge eisen in de branche de ideale productserie ontwikkeld. Het omvat intelligente elektronica en een sensorontwerp dat het resultaat is van tientallen jaren onderzoek en ervaring. Goed voor de water- en afvalwaterindustrie: met hoogfrequente signalen kunnen extreem korte signaallooptijden worden berekend. Zo meten de sensoren zonder dat ze worden beïnvloed door temperatuur, druk of vacuüm. Ze zijn ongevoelig voor verontreinigingen en meten op de millimeter nauwkeurig zonder blokafstand vrijwel tot aan de antenne. Ze zijn en blijven langdurig veilig en betrouwbaar – zelfs wanneer ze onder water komen te staan.

Smart sensors
Om dat te bereiken koppelt VEGA de klassieke niveau- en drukmeting met de digitale wereld. Omdat tegenwoordig niet alleen wettelijke voorschriften, maar ook weersomstandigheden een nog hogere betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en snellere reactietijden vereisen, kiest VEGA voor standaarden die een snelle en storingsvrije aansluiting mogelijk maken. Dankzij een in alle sensoren geïntegreerde Bluetooth-functie is bediening ook op afstand mogelijk – via de smartphone of de tablet. Eenvoudiger kunnen betrouwbare meetwaarden niet van A naar B komen.

Meer info: www.vega.com/vegapuls.