Nieuwe sanitatie proefopstelling in Kerschoten

Een vacuümtoilet voert urine, ontlasting en spoelwater via onderdruk af, vergelijkbaar met een vliegtuigtoilet. Heemraad Bert van Vreeswijk: “We gaan daardoor spaarzaam om met drinkwater. Voor een spoelbeurt is namelijk geen acht, maar slechts één liter water nodig. En door het afvalwater met weinig spoelwater te mengen, kunnen we de waardevolle grondstoffen makkelijker terugwinnen.” De voedselrestenvermaler biedt een oplossing voor het veelvoorkomende probleem dat gemiddeld 85% van de voedselresten met het restafval in de grijze container verdwijnt. “Door het groenafval in de vermaler naast de wasbak te stoppen, wordt het direct afgevoerd naar het riool. Dit leidt niet alleen tot een duurzame afvalwaterketen, maar is ook hygiënisch en makkelijk voor de gebruiker.” 
Innovatieve samenwerking
Van Vreeswijk: “Uit de geconcentreerde waterstromen van toiletten kunnen we meststoffen, zoals fosfaat en stikstof, maar ook biogas terugwinnen. Het zuiveringsproces verloopt ook gemakkelijker en daardoor goedkoper. Met nieuwe sanitatie dragen we bij aan het zuinig en efficiënt omgaan met grondstoffen.” Wethouder Sandmann is ook enthousiast over het project: “Het toilet bespaart water en levert energie op, terwijl het heel veel lijkt op een conventioneel toilet. Het toilet is een bewezen techniek en het comfort voor de burger blijft gelijk. De crux zit ‘m in de aanpassing van het rioolsysteem. Daar gaan we de komende jaren onderzoek en ervaring mee opdoen. Bewoners en bedrijven kunnen nu al in de Groene Hoven kennis maken met het toilet van de toekomst. Een mooi voorbeeld van de innovatieve kracht van de samenwerking tussen waterschap en gemeente.”
Locatie
De samenwerkingspartners hebben het multifunctionele buurtcentrum de Groene Hoven gekozen als locatie voor deze proef, omdat Kerschoten een energieneutrale wijk wil worden én open staat voor dit soort ideeën. De proefopstelling is duurzaam en innovatief, daarom past het goed in deze wijk. Op Burendag zijn de vacuümtoiletten en voedselrestenvermaler te bezichtigen van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen die op een ander moment kennis wil maken met nieuwe sanitatie, kan zich aanmelden voor een korte rondleiding via: communicatie@vallei-veluwe.nl. De proefopstelling blijft geruime tijd staan.