rwzi-Huizen
De rwzi in Huizen. Foto: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AVG).

Er komt een nieuwe rwzi in Huizen die het afvalwater van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren kan zuiveren. Dat heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op donderdag 25 november 2021 besloten. Omdat de rwzi’s van Huizen en Blaricum beiden toe zijn aan onderhoud of vernieuwing, heeft het waterschapsbestuur besloten dat de nieuwe waterzuiveringsinstallatie op de locatie van de rwzi Huizen komt.

Het samenvoegen van de rwzi’s van Huizen en Blaricum past binnen de ambitie van het waterschap om te streven naar een kleiner aantal goed functionerende zuiveringen, voorzien van de modernste technieken. Het waterschap heeft daarom afgelopen jaar, in samenwerking met de gemeenten, onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor een nieuwe rwzi. Daaruit komt de locatie Huizen als beste uit de bus. Uit onderzoek blijkt daarnaast ook dat het duurzamer en voordeliger is om één nieuwe rwzi te bouwen in plaats van twee te renoveren of nieuw te bouwen.

Op 14 oktober 2021 heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ook de nieuwe rwzi in Weesp in gebruik genomen, die op hetzelfde terrein als de vorige zuiveringsinstallatie is gebouwd. Dat was de eerste in Nederland met een volledige ‘ICEAS-zuivering’, waarbij het zuiveringsproces slechts in een tank plaatsvindt. Daardoor neemt de installatie minder ruimte in beslag dan de vorige.

Effect op waterkwaliteit

Doorslaggevend voor het besluit van de nieuwe rwzi in Huizen is, onder andere, het effect op de waterkwaliteit van de omliggende wateren. Door de nieuwe locatie in Huizen zal in de toekomst het Eemmeer worden ontzien, waardoor hier een verbetering van de waterkwaliteit ontstaat. Daarentegen is er nauwelijks tot geen effect op de huidige waterkwaliteit van het nabijgelegen Gooimeer, omdat deze stroomafwaarts gelegen is.

Wateroverlast

Verder zal het risico op wateroverlast verminderen bij de Gooyergracht in Blaricum. Het waterniveau zou stijgen door meer lozing van gezuiverd afvalwater door de rwzi in Blaricum, waarmee de kans op wateroverlast rond de Gooyergracht verder zou toenemen.

Bestemmingsplan

Tenslotte biedt het huidige bestemmingsplan voor de locatie Huizen genoeg ruimte voor een nieuwe, gecombineerde zuivering. Voor de locatie Blaricum zou een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn.

Vervolgstappen

Nu het besluit door het algemeen bestuur is genomen, werkt het waterschap uit aan welke eisen de rwzi precies moet voldoen, zoals de aansluiting op de omgeving en Kustvisie, welk ontwerp het beste past en waar de persleiding het beste kan worden gelegd. De benodigde procedures voor vergunningen en aanbesteding worden gestart. De samenwerking met de gemeenten, andere overheden, belanghebbenden en het gesprek met bewoners worden voortgezet.
Bewoners maken zich bijvoorbeeld zorgen over een toename van vrachtverkeer als gevolg van een nieuwe rwzi. Het waterschap onderzoekt mogelijkheden om hinder voor de bewoners van vrachtverkeer van en naar de rwzi te beperken. Omdat met de bouw van een nieuwe rwzi ook betere technieken toegepast kunnen worden, is de verwachting dat de toekomstige rwzi minder geur- en geluidsoverlast zal geven dan de huidige.

In 2024 volgt de besluitvorming over de bouw op de gekozen locatie.