Nieuwe opleiding Dijktechniek groot succes: tweede groep start in september

Het is geen geheim dat waterschappen en Rijkswaterstaat voor een flinke opgave staan op het gebied van waterveiligheid en dijkversterkingen. Hier is veel diepgaande, actuele en praktijkgerichte kennis voor nodig. Net als expertise van dijkenbouw, dijkontwerp en dijkversterking.

Tijdens de opleiding Dijktechniek krijgen technisch managers, projectleiders, adviseurs, geotechnici en specialisten van waterkeringen alle kennis en inzicht die ze nodig hebben. Zodat zij na de opleiding het vakmanschap dijkversterking op een goede manier uitvoeren.

De opleiding dijktechniek is de eerste integrale technische opleiding op het gebied van dijkenbouw. Mensen die hun professionele kennis op het gebied van dijktechniek willen versterken volgen deze opleiding. De kwalificerende opleiding biedt kennis en inzicht in het functioneren van een dijk en plaatst specialistische onderwerpen in context. De duur en examinering van de opleiding is afgestemd op deze doelen.

Hetty Klavers, dijkgraaf waterschap Zuiderzeeland, bestuurslid Unie van Waterschappen: “Vakmanschap is heel belangrijk voor waterschappen. De opleiding dijktechniek zorgt ervoor dat dijkprofessionals van de toekomst ons vakmanschap vergroten. En dat hebben we de komende jaren hard nodig als we volop aan de slag gaan met het versterken van onze dijken.”

Wateropleidingen ontwikkelde de opleiding Dijktechniek in samenwerking met specialisten van waterschappen, Rijkswaterstaat, ingenieurs- en adviesbureaus, kennisinstellingen en aannemers. De aangewezen Raad van Advies bewaakt kwaliteit en inhoud van de opleiding. Deze specialisten vormen ook een deel van de begeleiding op de lesdagen.

Agnes Maenhout, directeur Wateropleidingen: “Dat we nú al een tweede opleiding plannen had ik niet durven dromen. We zijn blij dat we nog een groep gemotiveerde cursisten mogen opleiden. Goed om te merken dat Nederland in de toekomst op nog meer dijktechnici kan rekenen.”

Ook de tweede groep van de opleiding is bedoeld voor technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici. De opleiding bestaat uit 20 lesdagen. De deelnemers leren door middel van digitale zelfstudie, opdrachten, klassikale bijeenkomsten en leren in de praktijk.

Frank Mertens, Projectleider Baggeren waterschap Rivierenland: “De continue ‘drive’ van elke cursist om niet zomaar iets voor waar aan te nemen vind ik heel verrassend. De zoektocht naar de ‘contra-vraag’ en herijking en reflectie op een oplossingsrichting leidt vaak tot een discussie.”

Na deze opleiding bezitten cursisten topkennis over dijktechniek. Zij zijn een deskundige gesprekspartner voor vakspecialisten. Een echte investering voor de toekomst. In juli 2017 reiken we de diploma’s aan de tweede groep uit.

(Persbericht Wateropleidingen, juni 2016)