Nieuwe naam voor waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden

Afgelopen december werd bekend dat waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland willen fuseren. De provincies Overijssel en Drenthe moeten de beoogde fusie nog goedkeuren. 
Na deze bekendmaking vroegen de waterschappen de inwoners mee te denken over een nieuwe naam. In totaal zijn er 402 namen ingediend door inwoners, bestuurders en medewerkers. Lauk Bouhuijzen uit Raalte is de bedenker van de nieuwe naam.
Efficiënter
De waterschapsbesturen van Groot Salland en Reest en Wieden hebben besloten dat een fusie beter is voor de toekomst van het waterschap. Een groter waterschap is beter in staat om met de toekomstige uitdagingen op het gebied van waterbeheer aan de slag te gaan. Daarnaast kan het werk door de fusie efficiënter worden gedaan, waardoor de waterbeheertaken van het waterschap tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten kunnen worden uitgevoerd.