Nieuwe leergang ‘Werken aan Water’ van start op 30 september

Er verandert veel in de wereld van watersystemen en ruimtelijke ordening. Klimaatverandering, groei en krimp van de bevolking, een terugtredende overheid en de roep om duurzame, integrale oplossingen dwingen partijen tot een andere manier van denken en handelen. Partijen hebben elkaar nodig om de uitdagingen die op tafel liggen om te zetten in integrale, kosteneffectieve plannen die aansluiten bij de eigen opgave. Dit klinkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. De praktijk roept veel vragen op en doet een beroep op nieuwe vaardigheden. Om professionals die hiermee te maken krijgen te ondersteunen, hebben Dienst Landelijk Gebied, Stichting PAO en Wageningen Academy in samenspraak met de waterschapwereld een unieke nieuwe zesdaagse leergang ontwikkeld.
De leergang ‘Werken aan Water’ leert de deelnemers op een andere manier te denken en handelen rondom complexe vraagstukken op het gebied van watersystemen in de landelijke omgeving. De leergang omvat drie modules van elk twee dagen, opgebouwd rondom de thema’s omgevingsbewustzijn, omgevingsanalyse/ positiebepaling en omgevingsmanagement. Onder begeleiding van de verschillende experts werken de deelnemers vanuit een brede focus op ontwikkelingen en trends in de buitenwereld stapsgewijs toe naar versterking van hun eigen rol en vaardigheden.  De insteek van de leergang is zowel toekomstgericht als praktijkgericht, er is veel aandacht voor concrete oefening,  training van (persoonlijke) vaardigheden en actuele casuïstiek. 
De doelgroep van de leergang is zeer breed: iedereen die te maken heeft met opgaven in het waterbeheer van het landelijk gebied.