Nieuwe inschrijvingstermijn Jonge Hydrologen Introductie Fonds

Ze worden uitgenodigd om met een kleine groep een projectplan op te stellen en in te dienen. Vanuit het JHIF kan er dan een bijdrage van maximaal € 500,– worden verstrekt voor de uitvoeringskosten van dit project. Bovendien worden er vanuit het netwerk van de NHV begeleiding gezocht bij de uitvoering van het project. Op die manier wil de NHV een brug slaan tussen instromende en ervaren hydrologen, de creativiteit en ondernemingszin van jonge hydrologen stimuleren en de drempel naar het netwerk verlagen. 
Op 3 april 2015 start er een nieuwe inschrijvingstermijn. Voor uiterlijk 1 juni 2015 kunnen nieuwe projectplannen ingediend worden. Voor 1 juli 2015 zal worden beoordeeld of het project voor subsidiëring en begeleiding in aanmerking komen. Uitvoering van het project kan dan in het tweede halfjaar van 2015 plaats vinden. 
(persbericht maart 2015)