Nieuwe ‘Green Deal’ voor duurzame infrastructuur ondertekend

De vernieuwde Green Deal heeft als ambitie dat duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel is van alle spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten. De overeenkomst is ondertekend door ruim 60 partijen uit de gww-sector. De bedoeling is dat de ondertekenaars kennis en ervaring uit pilotprojecten gaan delen, zodat succesvolle pilots sneller gemeengoed worden.

Minder primaire grondstoffen
Naast de reductie van CO2 staat ook de circulaire economie centraal. Zo wil de overheid in 2030 een economie waarin de helft minder primaire grondstoffen worden gebruikt. Volgens Jan Hendrik Dronkers kan de gww daar een belangrijke bijdrage aan leveren. “Onze sector heeft een grote footprint en Rijkswaterstaat draagt daar, als grote opdrachtgever, aan bij. Ik maak mij er hard voor onze duurzaamheidsambitie te gaan uitvoeren. Deze Green Deal is een springplank naar duurzaamheid als ‘business as usual’.

Effecten op ecologie
Ook voorzitter Hendrik Postma van de Vereniging van Waterbouwers ondertekende de nieuwe Green Deal. Hij onderstreepte het belang van de randvoorwaarden die nodig zijn om te komen tot duurzaamheid. “Het is belangrijk om de effecten op de ecologie bij waterbouwprojecten te minimaliseren”, aldus Postma. “Dat is de achterliggende filosofie van deze Green Deal. Het gaat niet alleen om de planfase, maar om de hele uitvoering van waterbouwprojecten.”

Weerstand
Annemieke Nijhof, CEO bij advies- en ingenieursbureau Tauw, benadrukte de noodzaak dat organisaties in de GWW-sector intern tot een routine komen. “De ervaring leert dat organisaties de weerstand van het bestaande moeten overwinnen. We moeten niet meer spreken over pilots, maar over prototypen die we talloze keren kunnen toepassen. Dan wordt een brede toepassing veel makkelijker.” Nijhof hoopt dat de Green Deal ervoor zorgt dat duurzaamheid binnen alle organisaties een prominente plek krijgt. “Ik zal met andere ingenieursbureaus bespreken hoe we dat kunnen bereiken.”

Ondertekenaars
Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Dat betekent bijvoorbeeld in 2030 voor de helft minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en de CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990 met 20 procent te verminderen.

Ga voor meer informatie naar Duurzaam GWW