Nieuwe generatie waterzuiveringsmembranen moet microverontreinigingen stoppen

Met de toenemende hoeveelheid microverontreinigingen in het oppervlaktewater, zoals hormonen en medicijnresten, is het steeds moeilijker om in Nederland schoon drinkwater te produceren. Zo waarschuwde bestuursvoorzitter Lieve Declerq van Vitens tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer aan het begin van het jaar dat medicijnresten inmiddels ook de toekomst van grondwaterbronnen in Nederland bedreigt. Volgens haar zijn op enkele locaties al de eerste sporen aangetroffen. Als gevolg van de vergrijzing en toenemend medicijngebruik verwacht Vitens dat de aanwezigheid van deze stoffen alleen maar zal toenemen. Door de trage stroming van grondwater en de bufferende werking van de bodem kan het effect hiervan zich over decennia uitstrekken, aldus de bestuursvoorzitter van ’s lands grootste waterbedrijf met 5,4 miljoen klanten. Tweede derde van het Nederlandse kraanwater komt uit bronwaterbronnen.

Nanotechnologie
De problematiek vraagt volgens Roesink om een nieuwe generatie waterzuiveringsmembranen. Hij ziet vooral veel mogelijkheden in de koppeling van polymeerchemie en nanotechnologie. Uitgangspunt van deze nieuwe generatie membranen is dat ze alle soorten microverontreinigingen kunnen tegenhouden en dat ze eenvoudiger schoon te maken zijn. Dat kost nu vaak veel tijd en geld, dus met makkelijk schoon te maken membranen is veel te besparen.
Proefinstallatie
Binnen vijf jaar hoopt Roesink een werkende proefopstelling te realiseren. Om dit binnen deze krappe termijn te realiseren werkt de hoogleraar zeer nauw samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. 

<div>Roesink is sinds 1 oktober 2012 deeltijdhoogleraar Advanced Membranes for Aqueous Applications in de Membrane Technology Group van de Universiteit van Twente. Daarnaast heeft hij onlangs een eigen bedrijf, SOMUT, opgericht, waarmee hij samen met de UT en onderzoeksinstituut Wetsus nieuwe membraanconcepten ontwikkelt. Tot vorig jaar was Roesink directeur van het succesvolle UT spin-off bedrijf X-Flow.