Nieuwe generatie ‘dijktechnici’ klaarstomen voor de toekomst

De komende jaren staan de waterschappen en Rijkswaterstaat voor een grote opgave op het gebied van waterveiligheid en dijkversterkingen. De technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici hebben diepgaande, actuele en praktijkgerichte kennis en expertise op het gebied van dijkenbouw, dijkontwerp en dijkversterking nodig. Deze opleiding behandelt de technische kennis en inzichten die nodig zijn om het vakmanschap bij een dijkversterking op een goede manier uit te voeren.
De opleiding dijktechniek is de eerste integrale praktijkopleiding voor mensen die hun professionele kennis op het gebied van dijktechniek willen versterken. Deze kwalificerende opleiding biedt kennis en inzicht in het functioneren van een dijk en plaatst specialistische onderwerpen in context. De duur en examinering van de opleiding is afgestemd op deze doelen.

De opleiding Dijktechniek is door Wateropleidingen ontwikkeld in samenwerking met specialisten van Waterschappen, Rijkswaterstaat, ingenieurs- en adviesbureaus, kennisinstellingen en aannemers. De aangewezen Raad van Advies bewaakt kwaliteit en inhoud van de opleiding. Deze specialisten vormen ook de begeleiding op de lesdagen.

Agnes Maenhout, directeur Wateropleidingen: “Geweldig dat zoveel gemotiveerde cursisten deze nieuwe opleiding gaan volgen, daar ben ik echt trots op. Dit bevestigt de behoefte aan een stevig curriculum om toekomstige dijktechnici klaar te stomen voor de toekomst.”
Arnoud van Vliet, Secretaris directeur Waterschap Hollandse Delta en lid van Raad van Advies voor deze opleiding: “Ik heb hoge verwachtingen van deze opleiding. Een curriculum als deze wordt nog niet aangeboden. Het is een echt pittig curriculum. Ik zie het als een investering in de toekomst.”
De opleiding is bedoeld voor technische managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici. De opleiding bestaat uit 20 lesdagen en de deelnemers leren door middel van digitale zelfstudie, opdrachten, klassikale bijeenkomsten en leren in de praktijk.

Ing. Jørn Lankhorst, hoofdconstructeur van De Koning Constructies en cursist opleiding Dijktechniek: “Opdrachtgevers hebben behoefte aan kundige aannemers die ze vertrouwen om de waterkeringen te versterken. Wij beschikken al over de nodige ervaring op dit gebied, maar zijn ook van mening dat het altijd beter kan. De opleiding Dijktechniek voorziet in onze behoefte. Het lesprogramma duidt op een breed opgezette en diepgaande opleiding. Dat is precies wat we zoeken. Goed dat Wateropleidingen deze opleiding ontwikkelt. Wij denken dat de vraag naar deze breed georiënteerde, diepgaande en op de ontwerppraktijk gerichte opleiding alleen maar toeneemt.”
Rob Bakker, Hoogheemraadschap Noorderkwartier en cursist opleiding Dijktechniek: “Mijn werk als technisch manager kan ik efficiënter uitvoeren als ik meer inhoudelijke kennis heb over dijken. Ik kan dan beter oordelen over zaken en sturing geven. Bovendien vind ik de inhoud van deze opleiding erg interessant. Ik hoop na deze opleiding vooral inzicht te hebben in de methodes, betrouwbaarheid en de risico’s daarvan.”

Na deze opleiding bezitten de cursisten topkennis over dijktechniek. Zij zijn een deskundige gesprekspartner voor vakspecialisten. Een investering voor de toekomst. Eind december worden de diploma’s uitgereikt.
 

(Persbericht Wateropleidingen, februari 2016)