Nieuwe elektromotoren besparen drie miljoen kWh

Een 7,5 kW SuPremE-motor heeft bij volledig toerental en volle belasting in vergelijking met de overeenkomende IE2-motor al een tot 4 % hoger rendement. Bij een kwart van het toerental en een als gevolg daarvan tot 25 % gereduceerde capaciteit, kan het voordeel al maximaal 24% bedragen (zie tabel).

 Capaciteit  100 % 75 %   50 % 25 % 
 Rendement IE2-motor (**)  88,1 %  85,2 %  77,5 %  39,2 %
 Rendement SuPremE (*)  92,1 %  91,2 %  87,8 %  63,2 %
 Tijdaandeel  6 %  15 %  35 %  44 %


Zo bespaart de gebruiker van bijvoorbeeld een verwarmingscirculatiepomp met een motor met dit nominale vermogen jaarlijks 1.380 kWh. Vergeleken met een geregelde pomp met asynchrone IE2-motor betekent dit een reductie van de CO2-emissie met 815 kg per jaar. De berekening van het bedrijfstijdaandeel is gebaseerd op het voor deze toepassing typerende belastingsprofiel “Blauwe Engel”. Bij een energieprijs van 15 cent/kWh volgt hieruit een jaarlijkse kostenbesparing van € 307 per motor.


Omdat de pompenproducent voor de IE4-motor in combinatie met de Etaline-pomp tot 18,5 kW geen hogere prijs vraagt, is de investering vanaf de eerste dag lonend. Met de extra besparing als gevolg van het toerengeregelde bedrijf is hier geen rekening gehouden. De 7,5 kW motor wordt als voorbeeld aangeboden, omdat deze rond het gemiddelde van de totale serie ligt en momenteel met 19% van de verkochte exemplaren ook de meest verkochte motor is.

Wanneer de berekening voor alle tot nog toe door KSB geproduceerde IE4-motoren wordt doorgevoerd, bedraagt de totale besparing ongeveer 3 miljoen kWh. Dat komt overeen met een CO2-reductie van 1.600 ton.

KSB is één van ’s werelds meest vooraanstaande producenten van pompen, afsluiters en bijbehorende systemen voor industrie en gebouwentechniek, water- en afvalwaterbeheer alsmede energietechniek en mijnbouw. Het concern is met eigen verkooporganisaties, productie- en servicebedrijven op alle continenten vertegenwoordigd. De Nederlandse dochteronderneming KSB Nederland is gevestigd in Zwanenburg.