Nieuwe directie voor het HWBP

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) krijgt nieuwe mensen aan het roer. Nu de opstartfase van het HWBP goed is volbracht, is het volgens de Stuurgroep HWBP tijd voor een nieuwe directie die het programma tijdens de uitvoeringsfase gaat leiden. Erik Wagener (nu directielid bij Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Eric Withaar (nu directeur bedrijfsvoering en projectbeheersing van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud) zijn aangesteld als nieuwe kwartiermakers.

De wisseling van directie is een gevolg van het samenvoegen van de programma’s HWBP en HWBP2. De kwartiermakers zijn op 1 juni begonnen. Erik Wagener is benoemd tot algemeen directeur en Eric Withaar is nu directeur bedrijfsvoering en control.

Zorgvuldige overdracht
De twee werken de eerste maand in hun nieuwe functies nog voor de helft van hun tijd, zodat er een zorgvuldige overdracht kan plaatsvinden. Vanaf 1 juli zijn zij volledig aan het werk voor het dijkversterkingsprogramma. Richard Jorissen en Erik Kraaij, de huidige directeuren, gaan elders aan de slag: Jorissen gaat de strategische agenda van Rijkswaterstaat voor het rivierengebied ontwikkelen en Kraaij vervolgt zijn carrière als Programmamanager Samenwerking, waar hij de samenwerking tussen RWS en de waterschappen gaat verbreden naar andere terreinen, zoals internationale kennisuitwisseling, energietransitie en duurzaamheid.