Nieuwe dijk langs de IJssel krijgt officieel status ‘primaire dijk’

De nieuwe dijk werd over een lengte van ruim twee kilometer op hoogte gebracht, steeds met tussenpozen zodat iedere ‘ophooglaag’ kon ‘zetten’. Om die reden werd de dijk gebouwd tot een hoogte van 6 meter boven NAP. Afgelopen half jaar heeft de dijk zich ‘gezet’. Hierbij drukken door de belasting de grondlagen samen en wordt water en lucht uit de poriën geperst. De eindhoogte van de nieuwe dijk bedraagt 5,5 meter boven NAP. Voor de bouw waren zes ophooglagen nodig. De nieuwe ‘Ruimte voor de Rivierdijk’ bestaat uit 450.000 kuub zand met daaroverheen 180.000 kuub klei.

Start afgraven oude dijk
Nu de nieuwe dijk  is goedgekeurd, wordt begonnen het afgraven van een deel van de huidige (of ‘oude’) IJsseldijk. In een ander deel vindt op een later tijdstip nog archeologisch onderzoek plaats.