Nieuwe dagelijks-bestuursleden Scheldestromen

Tijdens een ingelaste algemene vergadering op 22 april zijn twee nieuwe portefeuillehouders in het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen benoemd. Het gaat om Carla Michielsen, die de portefeuille Financiën overneemt van Denis Steijaert, en Wim van Gorsel, die de portefeuille Water overneemt van Luc Mangnus.

Zowel Steijaert als Mangnus verlaten het dagelijks bestuur omdat zij een wethouderspost in de gemeente Hulst zullen gaan bekleden. Beiden waren bijna twaalf jaar gezworenen bij waterschap Scheldestromen. Daarvoor waren zij dat bij waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

Carla Michielsen (58) woont in Goes en is sinds 2015 lid van de algemene vergadering namens het CDA. Wim van Gorsel (60) woont in Rilland en vervangt Luc Mangnus op een van de geborgde zetels van de categorie Ongebouwd. Deze worden aangewezen door de ZLTO. Hij is sinds 2011 lid van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen.

Dijkgraaf Toine Poppelaars: “Er gaat in één keer veel bestuurservaring verdwijnen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de opvolgers, met hun specifieke ervaring, snel ingewerkt zullen raken.” De vrijgekomen posities in de algemene vergadering zullen na een toelatingsprocedure op 2 juni worden ingevuld door opvolgers van de betreffende partijen of categorie.