Nieuwe cursus Dijkinformatie voor Beheer en Versterken

Tijdens de tweedaagse cursus Dijkinformatie voor beheer en versterken leer je hoe je metingen en informatiesystemen inzet in de verschillende fasen van dijkbeheer en bij versterking.

Deze informatie leidt tot een betrouwbare en navolgbare beoordeling en tot een geoptimaliseerd versterkingsontwerp. Zo verbeter je je handelingsperspectief en werk je kosten efficiënt.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Succesvolle strategieën om aan dijkinformatie te komen, welke winst is te behalen, welke problemen er spelen 
  • Het opzetten van een goed meetplan 
  • Beschikbare meettechnieken en instrumenten 
  • Het interpreteren en bij elkaar brengen van data en informatie over waterkeringen 
  • Welke data is waardevol en betrouwbaar, wanneer is de informatie voldoende voor de verschillende beheerfasen (beheer en onderhoud, toetsing, versterken, calamiteitenzorg) 
  • Hoe deze informatie te integreren in het beheerproces 

De cursus is bedoeld voor adviseurs, beleidsmedewerkers (met een technische achtergrond) en toetsers en ontwerpers (met een aansturende rol).

Na deze cursus weet je welke mogelijkheden er zijn om beter gebruik te maken van beschikbare data- en informatie systemen. Je weet hoe je dit in een meetplan verwerkt en welke technieken er zijn.

De cursus 'Dijkinformatie voor Beheer en Versterken' hebben we samen met FloodControl IJkdijk ontwikkeld.

De ontwikkelcommissie bestaat uit: 
Harm Aantjes (Deltares), Peter Jansen (Waternet), Andre Koelewijn (Deltares), Martin van der Meer (Fugro), Rob van Putten (Waternet) en Wouter Zomer (Stichting FloodControl IJkdijk).

Enthousiast? Schrijf je in op de website en start 14 juni a.s. Eerst meer informatie? Neem contact op met Ingrid Hilwerda van Wateropleidingen.
 

(Persbericht Wateropleidingen, april 2016)