Medwerkers van de waterschappen voerden de afgelopen maanden actie voor een nieuwe cao (foto:Twitter).

De waterschappen en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben 28 juni een cao-resultaat bereikt met afspraken voor 2017, 2018 en 2019. In drie jaar stijgen de salarissen met 7,5 procent. Ook krijgen medewerkers eenmalig 500 euro uitbetaald.

De circa 11.000 waterschapsmedewerkers zaten sinds 2017 zonder cao. Voormalig topambtenaar Hans Borstlap, tevens lid van het curatorium van VNO-NCW, heeft de afgelopen twee weken een belangrijke rol gespeeld als ‘verkenner’ om een onderhandelingsresulaat te bereiken, stelt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. De organisatie is blij dat er afspraken voor drie jaar zijn gemaakt.

Overspannen arbeidsmarkt
Volgens de woordvoerder hebben de waterschappen in de overspannen arbeidsmarkt steeds meer moeite om geschikt personeel te vinden. Hierbij gaat het niet alleen om technische functies, maar ook om andere disciplines. Daarom proberen de waterschappen niet alleen jonge mensen aan te trekken, maar er ook voor te zorgen dat ervaren krachten blijven en langer in goede gezondheid kunnen doorwerken.

Diepgaand onderzoek
Om medewerkers fit en vitaal tot hun pensioen te laten werken, hebben de partijen afgesproken diepgaand onderzoek te doen, zowel op sectoraal als op waterschapsniveau. Dit zal uitmonden in maatwerk adviezen aan de individuele waterschappen om hun vitaliteitsbeleid vorm te geven.De sociale partners leggen het onderhandelaarsresultaat nu voor aan de achterban zodat de afspraken snel in werking kunnen treden.

Lees hier het gezamenlijke persbericht