Nieuwe app waarschuwt voor overstromingen

De minister: “Ik vind dat mensen moeten weten hoe hoog het water bij hen kan komen. En wat ze dan het beste kunnen doen.” Op de website www.overstroomik.nl staat wat je kunt doen bij een grote overstroming: zoek je in de buurt een veilige plek of vlucht je? Daarnaast is er de app voor mobiel gebruik.

Met deze app kun je bekijken of je thuis het risico loopt op een grote overstroming. En zo ja, hoe hoog het water in het ergste geval kan komen en of het zin heeft te vluchten naar een hoger gelegen verdieping in huis. Daarnaast biedt de app informatie over de maximale waterhoogte in de (woon)omgeving.
Proefsluiting
De app werd door Schultz gelanceerd tijdens de proefsluiting van de Maeslantkering. Rijkswaterstaat voert deze test jaarlijks uit als voorbereiding op het zogeheten stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 15 april. De minister gaf aan het belangrijk te vinden dat mensen bewust zijn van de gevolgen van een overstroming. “Ik heb in Vietnam en Indonesië gezien wat de verwoestende kracht van water is. Wegen, spoorlijnen en de elektriciteitsvoorziening functioneren niet meer en ontwrichten de economie en het leven van de mensen. We hebben daar geen idee van. Wij exporteren onze kennis over preventie en waterwerken, van de Amerikanen kunnen we leren hoe we mensen moeten bewust maken van risico’s en wat mensen kunnen doen.” 

Publiekscommunicatie
Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio’s zullen de boodschap in de komende periode verder verspreiden. Deze boodschap sluit aan op de nieuwe publiekscommunicatie ‘Ons Water’, waarmee het ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, de waterschappen, de provincies, veiligheidsregio’s, de gemeenten en de waterbedrijven mensen bewuster willen maken van het water als vriend en als vijand.
HKV Lijn in Water bracht begin dit jaar een app uit waarmee belangstellenden kunnen zien of hun huis is blootgesteld aan een overstromingsrisico. Met een druk op de knop kun je zien hoe hoog het water in jouw huis kan komen te staan, maar ook of het gevaar dreigt vanuit de binnendijken of vanuit zee.