Nieuwe app: “MijnHoogwaterstanden”

Alarmering voor hoogwaters
Nederland kreeg in de zomer van 2016 veelvuldig te maken met wateroverlast. In het zuidelijk deel van Nederland leidde dit tot aanzienlijke schade in de landbouw. De uiterwaarden langs de Rijn kwamen onder water te staan, een voor de zomer ongebruikelijke situatie. Rijkswaterstaat informeerde campingeigenaren, boeren en festivalorganisatoren hierover. Hoogwaterstanden in de uiterwaarden en langs de kust komen vrijwel ieder jaar voor. De app “Mijnhoogwaterstanden” alarmeert en informeert iedereen die daar behoefte aan heeft automatisch.

Waterbewustzijn
Hoewel de kans daarop klein is zijn overstromingen nooit uit te sluiten. Wat de gevolgen van overstromingen kunnen zijn illustreert de TV serie “Als de dijken breken”. De Nederlandse overheid vindt het dan ook belangrijk dat Nederlanders zich bewust zijn van de gevaren van overstromingen. De door de overheid voor het publiek ter beschikking gestelde gratis app “Overstroom ik” (gemaakt door HKV) draagt daar aan bij. Met deze app kan een ieder zelf nagaan hoe groot het overstromings­gevaar is, voor iedere willekeurige locatie. Met de app “Mijnhoogwaterstanden” levert HKV een nieuwe bijdrage aan het waterbewustzijn in Nederland.

Toepassing van de app
Met de app “MijnHoogwaterstanden” kan iedere Nederlander met een mobiele telefoon of tablet informatie krijgen over (dreigende) hoogwaterstanden langs de grote rivieren en de kust. De gebruiker kan zelf bepalen voor welke locatie(s) en op welk moment hij of zij een automatische melding wil ontvangen. De app verstuurt een pushbericht als binnen twee dagen een hoogwater­situatie dreigt. De app maakt gebruik van metingen en waterstandsverwachtingen van Rijkswaterstaat.

Voorwaarden voor gebruik van de app
De app “MijnHoogwaterstanden” kunt u gratis uitproberen voor vijf locaties langs de Rijn (Lobith), de Maas (Sint Pieter), de IJssel (Katerveer), de RijnMaasDelta (Dordrecht) en de Noordzee (Hoek van Holland). Wilt u zich abonneren op alle honderd locaties dan kunt u de pro-versie kopen. Download de app nu uit de Google Play Store of Apple iTunes Store. Profiteer tot 1 februari van het reductietarief van 0,99 euro voor de “MijnHoogwaterstanden”  pro-versie.

Meer informatie
Meer informatie over dit product en andere HKV-producten kunt u vinden op http://www.hkv.nl/nl/producten/.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met mijnhoogwaterstanden@hkv.nl of via 0320-294242.