Nieuwe app helpt bij bestrijden invasieve waterplanten

Met de iWaterplant is het mogelijk om direct in het veld vermeende invasieve waterplanten te melden door een close-up foto te maken van de plant. De foto wordt samen met de locatie verzonden naar FLORON. Binnen enkele dagen ontvangt de melder bericht terug via de app of het inderdaad om een invasieve waterplant gaat. 

Geverifieerde waarnemingen van iWaterplant worden vervolgens doorgegeven aan de Nationale Databank Flora en Fauna. De meldingen komen ook bij het juiste waterschap terecht. Het waterschap kan dan direct actie ondernemen.
Invasieve waterplanten
Invasieve waterplanten zijn geïmporteerde planten bestemd voor vijvers en aquaria. Deze planten komen vaak onbedoeld in de natuur terecht. Niet alle soorten zorgen voor problemen, maar een aantal soorten kan prima overleven en doet het in de Nederlandse wateren zo goed dat zij explosief groeien. Hierdoor raken sloten en plassen bedekt. Dit kan tot wateroverlast en schade aan de natuur leiden. Het bestrijden van deze planten kost waterschappen en terreinbeheerders veel geld.
Landelijke afspraken
Het ministerie van Economische Zaken, de Unie van Waterschappen, handelaren en kwekers van waterplanten hebben een convenant afgesloten om verdere verspreiding en introductie van invasieve waterplanten tegen te gaan. De partijen hebben afgesproken dat sommige soorten niet, of uitsluitend met een waarschuwing, worden verkocht.
Komen de invasieve planten toch in het water terecht dan is het belangrijk dat ze zo vroeg mogelijk ontdekt en bestreden worden om overlast en hoge kosten te voorkomen. Uiteraard moeten de soorten dan wel eenvoudig kunnen worden herkend en gemakkelijk kunnen worden gemeld. Hier biedt de iWaterplant uitkomst. 
Ontwikkeling van de app
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is namens de waterschappen formeel opdrachtgever voor het ontwikkelen van deze iPhone app. Het ministerie van EZ heeft de ontwikkeling van de app meegefinancierd. Volgend jaar is de app ook voor Android-telefoons beschikbaar.

Download hier de App iWaterplant