Nieuwe ammonium (NH4-N) analyser voor RWZI & AWZI

De officiële norm voor ammonium bepaling in (afval)water: ISO 7150-1
De Liquiline System CA80AM volgt de zogeheten Indophenol blauw colorimetrische methode: zeer nauwkeurig en overeenkomstig met de methode van uw cuvettentest. Zo is er geen discussie meer over welke analyse correct is en is het mogelijk om minder handmatige ammoniumbepalingen uit te voeren. Zolang de analyser namelijk geen specifieke diagnosemeldingen aangeeft is de uitgevoerde bepaling nauwkeurig en correct. 
Ook ortho-fosfaat
Ook ortho-fosfaat (PO4-P) kan worden bepaald met de Liquiline System CA80. Het enige wat hiervoor nodig is, is andere software en reagentia. Dit zorgt voor uniforme bediening, eenvoudig onderhoud en weinig reserve onderdelen. Vooral voor de afvalwaterzuiveringen (RWZI + AWZI) is dit interessant: ammonium en ortho-fosfaat zijn hier vaak belangrijke procesparameters. 
Robuuste monstervoorbehandeling 
Bij colorimetrische analyses van afvalwater is een eenvoudig en betrouwbaar monstervoorbehandeling cruciaal. Dankzij het nieuwe Liquiline System CAT8x0 filtratiesysteem zijn de zorgen voorbij. Voor de meest voorkomende toepassing op een afvalwaterzuivering is filtratiesysteem met een keramisch filterelement ontworpen die eenvoudigweg aan een ketting gemonteerd is en direct in een actiefslibtank gehangen wordt. Hierdoor ontstaat een maximaal zelfreinigend effect. Het keramisch filterelement zelf heeft zeer kleine poriën (0,1 micron) die met perslucht periodiek gereinigd worden. Kraakhelder filtraat is het resultaat. Ook standalone te gebruiken of in combinatie met een andere fabrikaten analysers.
Eenvoudig onderhoud
Dankzij de menu-gestuurde bediening wordt de gebruiker helemaal door het kwartaal-noodzakelijke onderhoud begeleid. De aanwezige reagentia (4 liter in totaal) hoeven met een analyse interval van 15 minuten slechts eens per kwartaal vervangen te worden (2 maand @ 7 minuten analyse interval). Het vervangen van de reagentia is een kwestie van 5 minuten tijd. Al met al kan een gebruiker zelf het onderhoud eenvoudig uitvoeren. 
Nitraat, opgelost zuurstof en drogestof
Dit zijn de overige typische analyse parameters voor het nitrificatie en denitrificatie proces van biologische afvalwaterzuiveringen. Endress+Hauser heeft voor deze parameters zeer nauwkeurige en onderhoudsvriendelijke digitale Memosens sensoren. Vanzelfsprekend kunnen deze sensoren ook allemaal op de Liquiline System CA80AM ammonium analyser worden aangesloten waardoor deze het centrale analysestation van uw biologische waterzuiveringsproces wordt.