Nieuw zand moet kust Scheveningen op sterkte brengen

De zwakke schakel Scheveningen is in 2009-2010 een dijk onder de boulevard gebouwd. Als onderdeel van deze unieke versterking zijn ook het strand en de vooroever flink uitgebouwd. Doordat dit deel van de kust uitsteekt, is de invloed van wind, zee en stroming groter en verdwijnt het zand sneller. Half februari moet het verhoogde strand klaar zijn voor gebruik. Strandbezoekers kunnen tijdens het aanbrengen van zand gewoon op het strand recreëren. Alleen het werkterrein is verboden gebied.

Boulevard
De Scheveningse boulevard werd op 6 april 2013 officieel geopend door minister Melanie Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De werkzaamheden aan de Scheveningse kust gingen eind 2009 van start. De badplaats beschikt nu over een nieuwe, twee kilometer lange boulevard (naar een ontwerp van de inmiddels overleden architect Manuel De Solà-Morales) die een golvend verloop heeft, gebaseerd op de loop van de historische kustlijn. Voorts een nieuwe dijk van een kilometer lang en een nieuw, bijna 70 meter breder en hoger strand waar 2,6 miljoen kubieke meter zand is opgespoten. Dit zand moet de kracht van de golven breken. Vanwege deze buffer kon de hoogte van de nieuwe, onder de boulevard aangebrachte dijk beperkt blijven.

Unieke constructie
De gekozen constructie van een dijk in de boulevard is uniek in Nederland en ook bijzonder omdat bouwen op een dijk niet wordt toegejuicht door dijkenbouwers. Daarom moest ook bij de inrichting van de boulevard rekening worden gehouden met strenge voorwaarden op basis van veel nieuw reken- en testwerk. De dijk (op het hoogste punt twaalf meter hoog) is opgebouwd uit verschillende materialen. De onderste laag bestaat uit, met geotextiel afgedekte hoogovenslakken. Op deze laag zijn betonzuilen geplaatst die bij de teen en kruin over een halve meter zijn vastgelegd met gietasfalt. Om de zuilen onderling te stabiliseren zijn de er tussen liggende holtes gevuld met stenen en vervolgens ingewassen met zand. Aan de uiteinden van de dijk zorgen diepwanden voor de aansluiting met de bestaande zeewering. De werkzaamheden bij Scheveningen zijn uitgevoerd door de combinatie ‘Zeefront’ (Van den Biggelaar en FL Liebregts) en de totale kosten bedroegen 75 miljoen euro.