Nieuw veldlab om leidingbreuken beter te voorspellen

Aanleiding zijn de bijna incidenten met gebroken gasleidingen. Op basis hiervan heeft de Onderzoekraad voor Veiligheid aanbevolen om maatregelen te nemen. STOOP bouwt aan een monitoringsysteem. Dat gebeurt op basis van Big Data; over de opbouw van de ondergrond, historische informatie over gas- en watertransportleidingen en bouwkundige constructies. Hiermee kan voorspeld worden wanneer een leiding dreigt te bezwijken, zodat deze tijdig kan worden vervangen. Die technologie wordt in het veldlab in Groningen, een praktijkomgeving waarin kennisinstellingen en bedrijven samen aan de oplossingen werken, getest. Het monitoringsysteem is volgens de betrokken partijen ook zeer geschikt voor waterleidingen, riolering, stadsverwarming, olieleidingen, telecomleidingen en ondergrondse hoogspanningsleidingen.