Nieuw uitwateringskanaal Naardermeer geopend

Het uitwateringskanaal tussen de Vecht en het Naardermeer zorgt voor de afvoer van het overtollige water van het Naardermeer. Dit water wordt geloosd op de Vecht. Bij te hoog water in de Vecht voert het uitwateringskanaal juist water af naar het Naardermeer.
Door de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en de bouw van de nieuwe Spieringbrug moest de laatste kilometer van het bestaande kanaal verplaatst worden. Daarom is een nieuw stuk kanaal aangelegd. Normaal gesproken gebeurt dat door een kanaal te graven, maar in dit geval zijn er dijken gebouwd waartussen het water stroomt. De oevers van het kanaal zijn onderdeel van een ecologische verbindingszone en bedoeld als leefgebied voor onder meer de bever, otter en ringslang.
Keersluis regelt waterpeil
Om het nieuwe kanaal op de Vecht aan te sluiten is een nieuwe keersluis gebouwd. De keersluis is een soort koker, opgebouwd uit stalen damwandplanken, met een betonnen bodem en een betonnen afdekking. Water stroomt door deze koker en daar bovenop loopt de Lange Muiderweg. Aan het einde van de koker zit een schuif, die in hoogte verstelbaar is. De schuif bepaalt de hoeveelheid water die door de sluis wordt afgevoerd. Zo wordt het waterpeil en de waterkwaliteit geregeld in het uitwateringskanaal, de Vecht en het Naardermeer.
Bij de realisering van het uitwateringskanaal en de keersluis hebben een aantal organisaties samengewerkt. Daarbij gaat het naast het waterschap om de gemeente Muiden, Rijkswaterstaat, de gemeente Weesp en de provincie Noord-Holland.