Nieuw platform bundelt kennis watersysteem en afvalwaterketen

Tijdens de bijeenkomst introduceerde de kersverse LPMM-voorzitter Erik Warns, tevens kenniscoach en werkzaam bij de gemeente Beverwijk, het nieuwe initiatief. Daarna volgde een presentatie van Rioned-directeur Hugo Gastkemper die aangaf dat Rioned een groot voorstander is van het initiatief.  Bert Palsma van Stowa liet in zijn betoog weten dat het watersysteem en de waterketen voortaan moeten worden beschouwd als een systeem.

De lancering van LPMM vond plaats op 11 mei in Amersfoort Foto: LPMM

Continuïteit
In Nederland verrichten op dit moment individuele gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen metingen aan het watersysteem. Al deze partijen zijn gebaat bij het uitwisselen van kennis en ervaring. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de bestaande initiatieven op het gebied van meten en monitoren vaak afhankelijk zijn van vrijwillige inzet. En dat is een bedreiging voor de continuïteit van de initiatieven. Met de komst van het LPMM ontstaat er dus een gefundeerde basis.

Website
De komende periode zal de internetpagina www.lpmm.nl verder ontwikkeld en als ondersteuning gaan bieden voor iedereen die bezig is met meten en monitoren.