Nieuw OV-station noopt Dunea tot vervangen transportleiding

“Een spannende en zeer ingrijpende klus”, noemt Dunea het. De leiding ligt op een klein stuk grond tussen het treinspoor en de snelweg A12, hetgeen het werk lastig maakt. Afgelopen weken is de leiding dichtgezet en 12 miljoen liter water geleidelijk op het oppervlaktewater gepompt. Daarna zijn 22 betonnen buizen uit de grond gehaald.

De betreffende leiding is een van de twee slagaders van Dunea die voorgezuiverd rivierwater uit de Afgedamde Maas vanuit Bergambacht naar de duinen tussen Scheveningen en Katwijk vervoeren. De BergAmbachtLeidingen, ook wel BAL-1 en BAL-2 genoemd, hebben een diameter van ruim anderhalve meter. De BAL-1 is omstreeks 1988/1989 aangelegd door de gemeente Den Haag en is uitgevoerd in beton. Een deel van het tracé van BAL-1 is gelegen in grond die eigendom is van RIT (het moederbedrijf van ProRail) en daar is nu een nieuw perron gepland. De betonnen BAL-1 kan  de druk die zal ontstaan als het perron wordt aangelegd niet aankunnen, daarom is het nodig een deel van de leiding te vervangen door een stalen.

Impact
Omdat de transportleiding vanaf nu maandenlang buiten gebruik is, wordt de aanvoer van rivierwater naar de duinen gehalveerd. Directeur Wim Drossaert: “Nooit eerder in ons bestaan hebben we een van onze transportleidingen zo lang buiten gebruik moeten stellen. De impact op onze bedrijfsvoering is zeer groot als het gaat om leveringszekerheid en de natuur in de duinen. Dat maakt het niet alleen een groot, maar ook een spannend project. Zeker als de tijdelijke afsluiting samenvalt met een droge periode en hoge watervraag. We doen er dan ook alles aan om risico’s te beperken.”

Noodmaatregelen
Om de leveringszekerheid van drinkwater voor 1,3 miljoen mensen te kunnen garanderen, zijn noodmaatregelen nodig Een speciale koppeling met een tweede transportleiding en een extra pomp die tijdelijk meer water door de transportleiding pompt, moet de levering van drinkwater voor 1,3 miljoen mensen garanderen. Dunea probeert de periode van buitengebruikstelling zo kort mogelijk te houden. Dit ook om te voorkomen dat door de tijdelijke afname in watertoevoer het water in de plassen in de duinen te veel zakt, met gevolgen voor planten en dieren.

Kosten
De kosten voor de reconstructie van de rivierwatertransportleiding en de noodzakelijke, aanvullende maatregelen lopen in de miljoenen. De projectorganisatie van vervoersknooppunt Bleizo (de gemeente Zoetermeer en Lansingerland in samenwerking met o.a. ProRail ) wil deze kosten volledig bij Dunea, en daarmee bij de drinkwaterklant, neerleggen.  Wim Drossaert: “In het belang van onze klanten zijn we daarom juridische procedures gestart. Met succes, want inmiddels is de dwangsom van tafel waarmee extra druk op Dunea werd uitgeoefend om de leiding te vervangen in een onmogelijk tijdbestek. Ook over de kosten van de reconstructie maken we nu de gang naar de rechter. Natuurlijk zullen we meewerken aan dit maatschappelijke project, maar we vinden dat de rekening niet zomaar bij onze klanten mag worden gelegd.”