Het aftellen is begonnen. Op 13, 14 en 15 maart is de Nederlandse watertechnologie weer present in de Evenementenhal in Gorinchem, op de twaalfde editie van de Aqua Nederland vakbeurs & Rioleringsvakdagen. Nieuw is de Innovatiestraat waar vooralsnog negentien bedrijven hun innovaties tonen.

De Innovatiestraat loopt naast de Aqualounge. De straat biedt een meterslange rij van exposanten met nieuwe en innovatieve technologieën en er vinden iedere dag presentaties plaats van deze innovaties. Inmiddels hebben zich negentien deelnemers voor de Innovatiestraat aangemeld. Hierbij gaat het onder meer om Cirtec & KNN Cellulose met de Cellvation-installatie (winnaar Aquatech Innovation Award 2017), EQA Projects met de EQA-Box plug en play waterkrachtcentrale (winnaar Waterinnovatieprijs 2017), AkaNova, Acquaint, Senz2, BASF, Bluecon, Flowfac en Hydroloop.

Kennistheater
Het tweede nieuwe initiatief op de vakbeurs is ‘In de schijnwerpers’. Dit onderdeel vindt plaats in het speciale kennistheater, waar ondernemers iedere dag innovatieve producten presenteren. Het podium is bedoeld om bij de beursbezoekers specifieke oplossingen over het voetlicht te brengen. Daarnaast is er in het kennistheater op donderdag 15 maart ook een carrière-evenement. Easyfairs Evenementenhal organiseert dit in samenwerking met Watertraineeship. Studenten en jonge professionals kunnen hier leren over de carrièremogelijkheden in de watertechnologiesector. Tijdens het evenement worden vacatures onder de aandacht gebracht en zullen bedrijven uit de watersector specifieke informatie en adviezen geven. Het kennistheater is te vinden op stand I.115 &I.117.

Drie themasessies
Beurspartner Envaqua verzorgt samen met NWP, WaterAlliance en Stichting IKN kennissessies tijdens de beurs. De sessies worden gehouden in het kader van de Nationale Watertechnologie Week, die gelijktijdig is met de vakbeurs. Het doel van de Nationale Watertechnologie Week is kennisverbreding, innovatiestimulering en netwerken met spelers uit de sector. De volgende themasessies worden aangeboden: wateruitdagingen in de circulaire economie (13 maart), nieuwe zuiveringsuitdagingen in de water- en industriële sector (14 maart) en de onbegrensde mogelijkheden van sensoren en big data.

Waterbuis
De Nederlandse waterschappen vestigen de aandacht op de circulaire economie en de verwerking van afvalwater tot duurzame energie, grondstoffen en schoon water. In een 17 meter lange waterbuis is het concept van de Energie- en Grondstoffenfabriek te zien: hoe het mogelijk is om op rwzi’s, met een slimme combinatie van nieuwe en bestaande technieken, energie en grondstoffen te winnen uit afvalwater.

Alternatieve waterketens
In 2017 ging RioleringsVakdagen een nieuwe samenwerking aan met Stichting Innovatie Kenniscentrum Nederland (IKN), omdat deze stichting als doel heeft de riolerings- en waterbranche te verbinden. IKN is een samenwerkingsverband van bedrijven en overheden dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis vande afvalwaterketen. In het IKN-paviljoen op de vakbeurs zal speciale aandacht zijn voor innovaties en decentrale oplossingen voor afvalwaterlozingen. Volgens het IKN wordt het in de stedelijke omgeving steeds minder vanzelfsprekend dat er een riolering wordt aangelegd, zoals dat tot nu toe altijd het geval is geweest. Er zal vraag komen naar alternatieve oplossingen voor het lozen van afvalwater op het riool.

Bekijk hier het programma van de AquaNederland vakbeurs & Rioleringsvakdagen