NIEUW: Leergang ‘Werken aan Water’

Doeltreffend samenwerken aan watersystemen in het landelijk gebied
30 september – 26 november 2014

Er verandert veel in de wereld van watersystemen en ruimtelijke ordening. Klimaatverandering, groei en krimp van de

bevolking, een terugtredende overheid en de roep om duurzame, integrale oplossingen dwingen partijen tot een
andere manier van denken en handelen. Partijen hebben elkaar nodig om de uitdagingen die op tafel liggen om te
zetten in integrale, kosteneffectieve plannen die aansluiten bij de eigen opgave. Dit klinkt eenvoudig, maar dat is het
niet altijd. De praktijk roept veel vragen op en doet een beroep op nieuwe vaardigheden. Om professionals die
hiermee te maken krijgen te ondersteunen, hebben Dienst Landelijk Gebied, Stichting PAO en Wageningen Academy
in samenspraak met de waterschapwereld een unieke nieuwe zesdaagse leergang ontwikkeld.
De leergang ‘Werken aan Water’ leert de deelnemers op een andere manier te denken en handelen rondom
complexe vraagstukken op het gebied van watersystemen in de landelijke omgeving. De leergang omvat drie modules
van elk twee dagen, opgebouwd rondom de thema’s omgevingsbewustzijn, omgevingsanalyse/ positiebepaling en
omgevingsmanagement. Onder begeleiding van de verschillende experts werken de deelnemers vanuit een brede
focus op ontwikkelingen en trends in de buitenwereld stapsgewijs toe naar versterking van hun eigen rol en
vaardigheden. De insteek van de leergang is zowel toekomstgericht als praktijkgericht, er is veel aandacht voor
concrete oefening, training van (persoonlijke) vaardigheden en actuele casuïstiek.
De doelgroep van de leergang is zeer breed: iedereen die te maken heeft met opgaven in het waterbeheer van het