Nieuw landelijk jeugddijkgraaf-duo benoemd

Dijkgraaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta heeft 3 juli Judith Meurs en Mick de Kruijff geïnstalleerd als jeugddijkgraven van Nederland. Ze zijn het eerste duo dat als jeugddijkgraaf is benoemd.Het tweetal neemt het stokje over van Jiska Taal. Het afgelopen jaar was zij voorzitter namens het hoogheemraadschap van Delfland. Judith Meurs en Mick de Kruijff vertegenwoordigden de afgelopen 2 jaar waterschap Hollandse Delta als jeugdbestuurders. De jeugddijkgraven willen tijdens hun bestuursperiode andere jongerenorganisaties betrekken bij klimaatadaptatie en de waterschappen. Mick: “Via onder andere de Youth for Climate Adaptation Summit willen wij klimaatadaptatie en water op de kaart zetten bij de jeugd.” In 2009 heeft de Unie van Waterschappen het jeugdwaterschapsbestuur opgericht. Doel is om jongeren meer te betrekken bij het waterschapswerk. De bestuursleden zijn allemaal tussen de 14 en 18 jaar en afkomstig uit alle 21 waterschappen van Nederland. Zij vormen een brug tussen de jongeren en het bestuur van de waterschappen. Elk jaar kiezen zij uit hun midden een voorzitter, de nationale jeugddijkgraaf.